Skip navigation MENU

Agritech

Onder agritech verstaan we de technologie en technologische innovaties om de efficiëntie en opbrengst van agrarische processen te verbeteren. Bij veehouderijen, in de akkerbouw, de tuinbouw, de visserij en groenvoorziening. Het is een heel innovatieve sector die volop in ontwikkeling is.

Hightech en innovatief

Net als in veel andere sectoren, zien we ook in de agrarische bedrijven en in de groenvoorziening een steeds hogere graad van automatisering en robotisering, digitalisering en connectiviteit. In de tuinbouw bijvoorbeeld kan robotisering bijdragen aan kostenreductie en is het een oplossing voor het tekort aan personeel. Daarnaast leveren geautomatiseerde processen relevante data op, die weer gebruikt kunnen worden om kwaliteitsverbeteringen en efficiëntieslagen door te voeren. Het gebruik van vliegende drones in de akkerbouw is allang geen unicum meer. De huidige tractoren en landbouwmachines zijn hightech en soms zelfs zelfrijdende voertuigen die met minimale mankracht hectares aan land kunnen bewerken. En moderne veehouderijen maken gebruik van automatische mestafvoersystemen en voeraanschuifrobots. In stallen wordt met intelligente klimaatbeheersing het dierenwelzijn gewaarborgd. Zonder hightech systemen en investeringen in nieuwe innovaties is dit alles niet mogelijk.

Oplossingen in de agritech sector

Geopolitieke spanningen zijn van invloed op de agritech omdat de sector voor een groot deel leunt op de export van producten en systemen. Allesomvattende problemen als klimaatverandering, de stikstofcrisis en ziektes als de vogelgriep en de varkenspest raken de gebruikers van agritech-systemen dagelijks. Met slimme en innovatieve technologieën en oplossingen worden bedrijven minder milieubelastend en houden ze ziektes buiten de deur.

Verduurzaming en procesoptimalisatie

AKOS heeft veel kennis binnen de agritech sector en kan bedrijven helpen bij het ontwerpen van bijvoorbeeld nieuwe productielijnen, of het aanpassen en uitbreiden van bestaande productieprocessen. De engineers van AKOS weten waar de kansen en mogelijkheden voor verduurzaming liggen. Denk aan energiereductie, hergebruik van water of warmteterugwinning. Maar AKOS helpt klanten ook met Projectsupport voor extra engineeringondersteuning en een frisse blik.

Ondersteuning in de agritech sector
Actief binnen de agritech en behoefte aan een helpende hand? AKOS is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en helpt u hierop in te spelen.

Referenties

Development & Engineering