Skip navigation MENU

Analyse & Simulatie

Eén van de kerncompetenties van AKOS is het uitvoeren van complexe mechanische sterkteberekeningen, analyses en simulaties. Aanvankelijk gestart met sterkteberekeningen voor de petrochemie, heeft AKOS inmiddels bijna 20 jaar ervaring met FEM-analyses en voert AKOS complexe CFD-simulaties uit met ANSYS CFX/Fluent.

Specialist in complexe analyses en simulaties

Op ons specialistisch kenniscentrum Analyse & Simulatie werken ervaren FEM- en CFD-specialisten aan de meest complexe analyses en simulaties. Bijvoorbeeld geluidssimulaties, levensduur, maximale belasting, stroming, warmteoverdracht, vermoeiing, vervorming, sterkteberekeningen, elektromagnetische straling, et cetera. Van consumentenproducten zoals een CV-toestel tot offshore kranen en reactorvaten.

High Performance Computing

Met ons krachtige HPC-cluster is het mogelijk om FEM-analyses en bovendien om de veelal tijdrovende CFD-analyses en multiphysics simulaties veel sneller en nauwkeuriger te kunnen uitvoeren via het parallel rekenen op meerdere processoren.

FEM-analyse

Met een FEM-Analyse (Finite Element Method) kunt u in een vroeg stadium van het proces controleren of uw ontwerp voldoende bestendig is tegen de dagelijkse en maximale belasting. Lees hier meer over FEM-analyse door AKOS.

CFD-analyse

Om adequaat en gedetailleerd een beeld te krijgen van de stromingsgerelateerde aspecten zonder gebruik te moeten maken van dure prototypes kunt u een CFD-analyse laten maken. Lees hier meer over CFD-analyse door AKOS.

Referenties

Analyses & Simulaties