Skip navigation MENU

Volwaardig partnership in engineering en R&D met Remeha

Als toonaangevende fabrikant van innovatieve klimaat- en warmwateroplossingen staat innovatie bij Remeha hoog op de agenda. De professionals van Remeha moeten snel en goed mee kunnen bewegen met de technische ontwikkelingen, zowel in kennis als in skills. Hierin is ook voor AKOS een belangrijke rol weggelegd. AKOS ondersteunt Remeha bij R&D-projecten met ingenieursdiensten.

Remeha klimaat- en warmwateroplossingen

Remeha is onderdeel van BDR Thermea Group. BDR Thermea Group produceert en distribueert internationaal verwarmings- en warmwatersystemen en daaraan gerelateerde diensten. Als toonaangevende fabrikant van innovatieve klimaat- en warmwateroplossingen neemt Remeha haar verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, milieu en product. Het bedrijf werkt onder meer mee aan oplossingen voor energiebesparing en de beperking van CO²-uitstoot. Ook thema’s als klimaatneutraal produceren, duurzaam inkopen en verbeteren van arbeidsomstandigheden krijgen veel aandacht. Dat Remeha voorloper wil zijn op het gebied van innovatie blijkt wel uit het feit dat maar liefst 70 van de 400 medewerkers op de afdeling R&D werken.

Hoge eisen aan medewerkers

“Van oudsher zijn wij cv-ketel fabrikant, maar Remeha is inmiddels veel meer dan dat”, legt de HR-manager uit. “We leveren warmwater oplossingen, waarbij we goed luisteren naar wat onze klanten wensen en veel oog hebben voor innovatie en duurzaamheid. Je ziet dan ook een verschuiving in onze productportefeuille: steeds vaker biedt Remeha hybride oplossingen aan. Denk hierbij aan een cv-ketel die gekoppeld is aan een zonnecollector of een duurzame waterpomp. Deze verschuiving plus de techniek die razendsnel verandert, vergt nogal wat van onze medewerkers.”

Context van vraagstukken

“Om goed te kunnen functioneren in een dynamische, technische omgeving gaat het om het ‘wat’ en het ‘hoe’. Het ‘wat’ staat voor de kennis die onze medewerkers nodig hebben. Het ‘hoe’ staat voor competenties: kunnen zij bijvoorbeeld meebewegen met veranderingen? We zien een verschuiving naar functies waarbij sales steeds belangrijker is. AKOS begrijpt de context van onze vraagstukken als geen ander. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld via AKOS de functies van segment manager utiliteit goed in kunnen vullen.

“AKOS begrijpt de context van onze vraagstukken als geen ander.”

De markt uitpluizen

AKOS is ook een belangrijke partner bij de inzet van specifiek gekwalificeerde medewerkers die direct verbonden zijn aan de digitale strategie van Remeha. “De digitalisering van onze producten, met name de thermostaat, is een ontwikkeling waarbij de combinatie hardware, software, data en klantbehoefte zeer belangrijk is. Dit is echt een hele moeilijke markt om goede professionals voor te vinden. Kortom: ook als we heel specifieke kennis en vaardigheden vragen, beschikt AKOS over geschikte professionals voor ons,” aldus de HR-manager.

“Ook als we heel specifieke kennis en vaardigheden vragen, beschikt AKOS over een geschikte professional.”

Soepel lopende processen

AKOS ondersteunt Remeha ook bij de inzet van professionals op projectbasis. Dit gaat niet via de HR-manager, maar regelen de lijnmanagers zelf. “De lijnmanagers weten heel goed wat we van medewerkers verlangen aan de ‘harde’ en aan de ‘zachte’ kant’. Zodra het budget vastgesteld is, gaan zij zelfstandig met AKOS aan de slag. Dat dit zo soepel verloopt, kan alleen door de goede relatie die we gezamenlijk hebben opgebouwd. Inmiddels schakelen we AKOS in voor vrijwel alle tijdelijke functies die tegen de techniek aan hangen.”

“Inmiddels schakelen we AKOS in voor vrijwel alle tijdelijke functies die tegen de techniek aanhangen.”

Afspraak is afspraak

Remeha en AKOS werken al meer dan 10 jaar samen. Er was direct een ‘klik’, geeft de HR-manager aan. “Remeha is een familiebedrijf, dat zich onder meer typeert door laagdrempeligheid en saamhorigheid. Dit past uitstekend bij de waarden van AKOS. Ook de ‘gezichten achter AKOS’ matchen heel goed met Remeha. In de loop van de tijd heeft AKOS zich onderscheidend ontwikkeld: onze samenwerking kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen, grote flexibiliteit en een volwaardig partnership. Bovendien beschikt AKOS over een ongekend groot en diep netwerk. En niet onbelangrijk: afspraak is ook echt afspraak”.

“De samenwerking tussen Remeha en AKOS kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen, grote flexibiliteit en een volwaardig partnership. Bovendien beschikt AKOS over een ongekend groot en diep netwerk. En niet onbelangrijk: afspraak is ook echt afspraak”.

Over AKOS

AKOS ondersteunt de industrie met expertise en oplossingen op het gebied van mens, productie en technologie. Kortlopend, langdurig of permanent, vanuit ons kantoor of op locatie, voor één stap of een heel proces; altijd een flexibele maatwerkaanpak die het beste bij u aansluit.

Meer weten over de flexibele inzet van AKOS en onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.

Referenties