Skip navigation MENU

Ontwerp kaasproductie-machine voor Wilee Techniek

In opdracht van Wilee Techniek heeft AKOS een machine ontworpen voor het produceren van kaas in relatief kleine hoeveelheden. Naast het ontwerp verzorgde AKOS ook het rekenwerk, de engineering, tekeningen, het onderdelen- en projectmanagement.

Wilee Techniek

Wilee Techniek in Leeuwarden is gespecialiseerd in het ontwikkelen en automatiseren van techniek voor onder andere de farmaceutische en zuivelindustrie. Het bedrijf vroeg AKOS te helpen bij de ontwikkeling van de CheeseMaker®, een revolutionair concept om semi-automatisch relatief kleine hoeveelheden kaas te produceren.

Afbeelding CheeseMaker® Wilee TechniekKleinschalige kaasproductie

De kaasvaten worden handmatig geplaatst, verwijderd en geleegd. De unit is geschikt voor charges tot maximaal 2.500 liter melk en kan worden toegepast voor kleinschalige zuivelproducenten of boeren met eigen kaasproductie. De afmetingen van de CheeseMaker en bijbehorende basisunit zijn zodanig dat zij in een zeecontainer kunnen worden getransporteerd. Hierdoor is de machine ook geschikt voor export.

Afbeelding CheeseMaker® Wilee TechniekModulair systeem

De CheeseMaker is geschikt voor meerdere types kaasvaten. Omdat het systeem modulair is opgezet, kunnen er verschillende varianten worden gebouwd. Zo kunnen vanuit één wrongelbereider meerdere parallel geplaatste kaaspersen worden bediend. Een deel van de technologische principes die zijn bedacht tijdens de ontwikkeling van de CheeseMaker zijn internationaal gepatenteerd.

Engineering en projectmanagement, ook in de toekomst

Zowel de engineering als het projectmanagement zijn door AKOS uitgevoerd. De CheeseMaker wordt door Wilee Techniek vermarkt. AKOS blijft ook in de toekomst bij het project betrokken. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van de technische informatie en documentatie van de verkochte installaties en de diverse varianten die gebouwd kunnen worden. Daarnaast zal AKOS de engineering doen indien er ‘klant-specifieke’ installaties moeten worden geleverd.

Over AKOS

AKOS is een advies- en ingenieursbureau opgericht in 1969. Al meer dan 55 jaar helpen wij industriële bedrijven bij hun ontwikkeling op het gebied van mens, productie en technologie. Dit doen wij met onze diensten Development & Engineering, Projectsupport, Projectmanagement en Interim-Management.Wilt u meer weten over de flexibele inzet van AKOS en onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons.

Referenties