Skip navigation MENU

Sectoren

Alle bedrijven die actief zijn in de industrie kunnen bij ons aankloppen voor technologische vraagstukken. Als Industrial Development Partner werken wij al ruim 55 jaar aan uiteenlopende projecten voor uiteenlopende bedrijven en sectoren. Hierdoor hebben wij specialistische kennis van een breed scala aan sectoren, kunnen wij meedenken vanuit de inhoud en projecten efficiënt en effectief aanpakken. De bedrijven waarvoor wij werken zijn vaak actief in een aantal key-sectoren. Zo beschikken wij over specialistische kennis voor de Automotive Sector, Farmaceutische Industrie, Food Industrie, High-Tech & Semicon Industrie, Machinebouw, Proces & Chemie Industrie en de Verpakkingsindustrie.