Skip navigation MENU

Uitbreiding capaciteit membraanfilterproductie

Eén van onze opdrachtgevers produceert membraanfilters. De capaciteit van de productielijn was niet toereikend om aan de groeiende vraag naar producten te kunnen voldoen. Daarnaast was de bestaande productiefaciliteit gevoelig voor verstoringen. Er werd op één lijn geproduceerd, dus bij een storing of andere ongeplande stilstand ontstond er direct een achterstand. AKOS werd ingeschakeld om de productielijn uit te breiden.

Plan van aanpak
Er werd een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van de productiecapaciteit met een back-up mogelijkheid. Het project werd opgedeeld in vijf stappen. De eerste stap was het grotendeels opnieuw bouwen van een productielijn, waarbij de ‘spincapaciteit’ is verdubbeld van acht naar zestien spinkoppen.

Uitbreiding grondstoffenbereiding
Daarop volgde een uitbreiding van de grondstoffenbereiding. De bestaande grondstoffenbereiding was niet toereikend om in de toekomst twee lijnen met ieder zestien spinkoppen te voeden. Door de verdubbeling ook hier door te voeren, werd tegelijkertijd een back-up systeem gecreëerd.

Tweede lijn en update van de loss prevention systems
De volgende fase was de bouw en implementatie van een tweede spinlijn. Deze tweede spinlijn is een kopie van de gemodificeerde spinlijn. Hierop volgde een uitbreiding van de droogcapaciteit. Hiervoor is een nieuwe bundeldroger ontwikkeld. Tot slot kwam er een update van de ‘loss prevention systems’ inclusief verdere automatisering van het blussysteem en installatie van een noodstroomvoorziening.

Van plan tot rapportage
AKOS heeft het Plan van Eisen opgesteld, begrotingen en planningen gemaakt, de ontwerpen en de detailengineering verzorgd, offertes bij machinefabrieken aangevraagd, de inkoop van de delen verzorgd, SAT en FAT procedures opgesteld en uitgevoerd en CE/ATEX inspecties en rapportages gemaakt. De projectomvang bedroeg ca. € 3.500.000.

Referenties