Skip navigation MENU

Maritieme industrie

De maritieme industrie omvat alle industrie die op of aan het water plaatsvindt. Denk aan de scheepsbouwindustrie, de baggerindustrie, offshore, binnenvaart, de marine, zeehavens en binnenhavens, visserij en watersport. De haven van Rotterdam heeft een belangrijke positie in de Nederlandse maritieme industrie. Het is de grootste haven van Europa en de vijfde ter wereld.

De Nederlandse scheepsbouw is gespecialiseerd in complexe offshore- en baggerschepen. De Nederlandse offshore-industrie is groot geworden met de olie- en gaswinning op de Noordzee, maar excelleert nu ook in de ontwikkeling van duurzame energie van windparken op zee en getijdenenergie. Het is één van de grootste opdrachtgevers voor de Nederlandse scheepsbouw en toeleveranciers. Een aanzienlijk deel van de waarde van een schip komt van toeleveranciers. Niet alleen motoren, schroeven of kranen, maar ook minder tastbare diensten als scheepsontwerp en veiligheidsanalyses. Er zijn relatief veel MKB-bedrijven actief in de sector.

Duurzaamheid en automatisering

Nederland heeft als rijk waterland een lange geschiedenis in de maritieme industrie. Belangrijke thema’s vandaag de dag zijn duurzaamheid en automatisering. Een van de doelstellingen is emissieloos varen. De weg ernaartoe is al ingezet. De haven van Rotterdam bijvoorbeeld ontwikkelt een grootschalig waterstofnetwerk en zet zich daarnaast als grondstoffencluster van Nederland in voor de grondstoffentransitie naar een volledig circulaire industrie. De globale scheepvaart is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale CO2-uitstoot. Om dit terug te dringen hebben de verschillende brancheorganisaties een Maritiem Masterplan ontwikkelt, wat moet leiden tot een emissieloze en digitale sector.

Goedkoper

In 2030 zit de kapitein aan wal, is de verwachting. Vanuit een soort ‘verkeerstoren’ voor het water houdt hij meerdere schepen in de gaten. De planning stemmen de schepen zelf af met containerterminals, sluizen en bruggen. Goederenvervoer over water wordt hierdoor veertig procent goedkoper, maar ook efficiënter en stukken veiliger.

AKOS | Partner in de maritieme industrie

AKOS kan bedrijven in de maritieme industrie bijstaan op het gebied van projectmanagement, bij het verhogen van de output bijvoorbeeld. Maar ook bij het opzetten van nieuwe productielijnen, bij het zoeken naar mogelijkheden voor energiereductie of bij kwaliteitsverbetering. Eigen engineers kijken met een frisse blik en dragen zo nieuwe oplossingen aan. AKOS kan ook helpen met Projectsupport en Procesoptimalisatie.

Ondersteuning binnen de Maritieme industrie
Actief binnen bijvoorbeeld de scheepsbouw of offshore-industrie en behoefte aan een helpende hand? AKOS helpt graag met een frisse blik en creatieve technische oplossingen.

Referenties

Development & Engineering