Skip navigation MENU

Configure to Order

Door Configure to Order (CtO) toe te passen kunnen machinebouwers en productiebedrijven een substantiële efficiencyslag maken in hun verkoop-, engineering- en productieproces. De belangrijkste voordelen ten opzichte van het nu nog veel toegepaste Engineering to Order (EtO) zijn: minder fouten en betere kwaliteit door standaardisering, kortere doorlooptijden, meer grip op productie- en engineeringkosten en producten die altijd voldoen aan state of the art techniek. AKOS biedt de benodigde kennis en expertise om de transformatie van EtO naar CtO te begeleiden en uit te voeren.

Configure to Order

CtO is het op basis van klantspecificaties automatisch configureren van een product, machine of constructie. De werkwijze is bekend vanuit de auto-industrie voor het op klantspecificatie produceren van auto’s, maar kan inmiddels net zo gemakkelijk worden toegepast bij het op maat fabriceren van relatief eenvoudige producten als pompen en aandrijvingen tot complexe machines. CtO is al rendabel bij seriegroottes vanaf enkele tientallen stuks per jaar.

Standaardisatie van productsamenstelling

Bij CtO worden de afzonderlijke bouwstenen van een product gedefinieerd en in een systeem gezet. De samenstelling (configuratie) van deze bouwstenen vormt het product (de order). Door deze vorm van standaardisatie hoeft het engineeringtraject, een deel van de productie en de werkvoorbereiding niet meer handmatig te worden doorlopen. Dit levert de een aantal cruciale voordelen op.

Voordelen

  • Kortere doorlooptijden bij verkoop, engineering en productie;
  • Lagere lopende kosten;
  • Betere kostenbeheersing;
  • CtO komt ook ten goede aan de kwaliteit van de processen en producten;
  • Engineers hoeven zich minder bezig te houden met routinematig ad-hoc werk en kunnen zich richten op meer langetermijn R&D;
  • Standaardisering zorgt voor lagere kosten en minder fouten;
  • In de producten wordt altijd gebruik gemaakt van state of the art techniek.

Starten met CtO

Naast de nodige organisatorische aanpassingen vergt Configure to Order een investering in het programmeren van de CAD-modellen. Dat CtO-programmeren is specialistisch werk, waarvoor niet iedere engineeringafdeling de benodigde CAD-expertise zal hebben. Het is derhalve aan te bevelen om die kennis in te huren bij een ingenieursbureau met projectmatige ervaring in het opzetten van CtO-modellen.

Integrale aanpak van AKOS

AKOS heeft veel ervaring met het opzetten van CtO-modellen voor uiteenlopende bedrijven en het programmeren daarvan in CAD en kan de transformatie van EtO naar CtO voor het hele proces begeleiden en uitvoeren. Dat betreft zowel engineering, werkvoorbereiding, productie als verkoop. Doordat wij kennis hebben van CtO én van product, productie en technologie, kunnen wij –indien gewenst– ook het productontwerp zelf onder de loep nemen en suggesties voor verbeteringen aangeven.

Door samen te werken met een ontwikkelaar van Product Configurator software, zorgen wij ervoor dat de communicatie over de mogelijke productconfiguraties precies overeenkomt met wat er in het engineering- en productiegedeelte is afgesproken.

Aan de slag met Configure to Order
Benieuwd of CtO interessant voor u is? Ons whitepaper behandelt de belangrijkste informatie over CtO, de voor- en nadelen, de benodigde investering in tijd en geld en hoe u kan starten.

Referenties

Development & Engineering