Skip navigation MENU

Projectmanagement

Het opzetten en begeleiden van kennisintensieve en complexe projecten binnen de industrie is geen eenvoudige taak. Elke sector kent zijn eigen kenmerkende eigenschappen en specifieke randvoorwaarden. Door AKOS in te schakelen kunt u uw projectmanagement-vraagstukken volledig of gedeeltelijk ontzorgen.

Ervaringsgebieden in projectmanagement
Onze projectmanagers hebben grondige kennis van en ervaring in advies en uitvoering op het gebied van haalbaarheid, optimalisatie, uitbreiding, verhuizing, risico-inventarisatie en veiligheid binnen een variëteit aan industrieën. Daarnaast kunnen zij u op flexibele basis faciliteren bij een piek in het aantal projecten of voor tijdelijke vervanging. AKOS onderscheidt zich in projectmanagement door expertise, kennis van de industrie, maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit van start tot en met afronding.

Expertise

 • Alle projectmanagers hebben een technische achtergrond op hbo- of wo-niveau en hebben ervaring aan de kant van de opdrachtgever en opdrachtnemer, producent en contractor.
 • De projectmanager stelt een multidisciplinair team samen, zowel met projectleden vanuit de opdrachtgever, als met engineers vanuit AKOS of contractors. AKOS heeft hiervoor een groot professioneel netwerk.
 • Afhankelijk van de aard van het project en de industrie heeft de projectmanager een meer technisch-inhoudelijke of procesmatige insteek. Voorop staat dat het project leidend is.
 • Vrijwel al onze projectmanagers zijn IPMA-gecertificeerd.

Kennis van de industrie

 • Onze projectmanagers hebben engineering- en projectervaring in onder meer de basismetaalindustrie, food & pharma, afvalverwerking, machinebouw, papier & pulp, tapijt, gieterijen, blik- en verpakkingen, chemie, apparatenbouw en OEM.

Maatwerk en kwaliteit van start tot en met afronding

 • Geen project is hetzelfde, de projectmanager hanteert dan ook een maatwerkaanpak.
 • Voor optimale communicatie tijdens het gehele projectmanagementtraject heeft u één vast aanspreekpunt.
 • Conform ons kwaliteitshandboek toetsen wij tussentijds regelmatig op kwaliteit en tevredenheid via o.a. klanttevredenheidsonderzoeken. Bovendien vindt er na afronding van ieder project een eindevaluatie plaats.

De basis voor een succesvol project
Op welk moment zet u projectmanagement in? Vanzelfsprekend kan een projectmanager net voor de start van een project inhaken of als er problemen zijn bij een lopend project. Wij bevelen vaak aan om de projectmanager in het voortraject al in te schakelen. Door deze stevige basis zal het project succesvoller zijn, de productie op de meest efficiënte manier ontzien worden en blijven de kosten bij wijzigingen verhoudingsgewijs laag. Hoe eerder in het proces beslissingen worden genomen, hoe groter de impact op de inhoud en het eindresultaat.

Voorbeelden projectmanagement AKOS
De ervaring van onze projectmanagers strekt zich uit over de volle breedte. Van klein- tot grootschalige projecten, nationaal of internationaal, in elke industrietak en voor elk aspect van projectmanagement. Onze projectmanagers worden ingezet bij projecten als het verhuizen van een productielijn, productie-uitbreiding of het vervangen of optimaliseren van het bestaande machinepark. Hierbij is ook de juiste kennis en ervaring in huis om – indien van toepassing – de huidige productie op de meest efficiënte manier te ontzien.

 • Beoordelen van plannen, voorgenomen investeringen en haalbaarheidsstudies.
 • Opzetten en aansturen van een projectteam.
 • Opstellen en vastleggen van specificaties, deadlines, milestones, budgetten en planningen.
 • Uitvoeren en begeleiden van voorstudies.
 • Aansturen van engineeringteams en (sub)contractors.
 • Begeleiden van inkooptrajecten en vastleggen van bestelspecificaties.
 • Opstellen en uitvoeren van afnameprotocollen (SAT, FAT).
 • Implementeren en realiseren van de plannen.
 • Debuggen, nazorg en verzorgen van handleidingen, instructies en opleidingen.