Skip navigation MENU

Productrealisatie, procesontwikkeling én kwaliteitsverbetering bij NTS Norma

NTS Norma heeft AKOS Projectmanagement ingezet voor de productrealisatie en procesontwikkeling van een nieuw mechatronisch product voor een internationale klant. Uitdagingen zijn met name de zeer hoge kwaliteitseisen, complexiteit en vereiste nauwkeurigheden van het product.

Over NTS Norma
NTS Norma ontwikkelt, produceert en assembleert hoge precisie mechatronische systemen en levert aan bedrijven met een focus op kwaliteit, hoge mate van productdiversiteit en complexiteit. NTS Norma is één van de weinige bedrijven in de wereld die een nauwkeurigheid van (minder dan) éénduizendste millimeter kan garanderen.

Klantspecifiek productieproces
Het bedrijf produceert op klantorder met fluctuerende volumes. Aangezien elk product klantspecifiek is, heeft elk product een ander productieproces. De Projectmanagers van NTS Norma zijn volledig bezet met lopende projecten en de bediening van bestaande accounts. Om te zorgen voor de productrealisatie en procesontwikkeling van een nieuw product voor een nieuwe internationale klant, had NTS Norma daarom behoefte aan projectmanagement op tijdelijke basis.

Projectmanagement voor productrealisatie
AKOS stelde Senior Projectmanager Martin voor dit project voor vanwege zijn technisch-commerciële achtergrond, kennis van klantbediening en ervaring met vergelijkbare productrealisatieprojecten. Martin startte vrij kort erna. “Door mijn ervaring in account- en projectmanagement had ik maar een korte inwerkperiode nodig en kon ik snel inhoudelijk aan de slag met het project.”

Alles valt of staat met goede stakeholdercommunicatie
Na zijn inwerktraject richtte Martin zich eerst op het bouwen van de relatie met de klant. “Een goede zakenrelatie waarin de klant jou vertrouwt is cruciaal voor het slagen van een project. Alles valt of staat hierbij met communicatie.” Martin begon daarom met het scherpstellen van de afspraken, specificaties en projectafbakening, zodat voor zowel de klant als het team duidelijk was wat er van het product verwacht werd en wanneer het geleverd kon worden. Op basis hiervan werd een projectplan opgesteld.

Goede voorbereiding is het halve werk
Vervolgens werkte Martin samen met het team aan het opstellen en in gang zetten van het klantspecifieke productieproces. Nieuw voor NTS Norma was dat er bij dit proces ook producten uit deelprocessen moesten worden ingekocht. Dit vergt een andere manier van afstemming en controle en moet goed in het proces en de planning worden ingebed. Martin zorgde ervoor dat er tijdens de opstartfase een 3D-geprint prototype van het product werd gemaakt. “Door het laten zien van een prototype kon ik het team goed instrueren en kreeg iedereen wat meer feeling met het product. Ook kon hierdoor een deel van het voorwerk al gedaan worden. Zo kon de meetspecialist de programma’s alvast schrijven, de productiemedewerkers hun methodieken toetsen en de werkvoorbereiders de procedures bijstellen.”

Periodieke afstemming met klant en team
Het product wordt eerst op kleine schaal als prototype gemaakt. Op basis van de evaluatie van het proces en het product wordt er daarna overgegaan tot seriematige productie. Alles gaat hierbij in afstemming met de klant. Periodiek heeft Martin overleg met de klant en rapporteert hij over de voortgang, de kritieke punten en mijlpalen. Ook stuurt hij regelmatig een update met foto’s of video’s. Daarnaast heeft hij wekelijks voortgangsoverleg met het team om te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de belangrijkste zaken en er tijdig bijgestuurd kan worden.

Kwaliteitsverbetering
Inmiddels loopt het project in de uitvoeringsfase en is Martin ook een deel van zijn tijd bezig met kwaliteitsverbetering. “Gezien de hoge kwaliteitseisen is controle van het proces en product zeer belangrijk. Samen met het team werken we aan een Proces FMEA waarin we de grootste procesrisico’s en oplossingen om deze af te dekken vastleggen. Dit document wordt gebruikt tijdens seriematige productie om structureel het kwaliteitsniveau te verhogen. Een mooi voorbeeld van dergelijke risico’s is de reinheid van het productieproces. Producten mogen niet aangeraakt worden met blote handen, omdat huidzuren het functioneren van het product nadelig kunnen beïnvloeden. Ook moeten de producten voldoen aan een bepaalde reinheidsklasse, waarbij de impact van stofdeeltjes op het product vergeleken wordt met een rotsblok op een snelweg.”

De lessen die geleerd worden binnen dit project worden binnen de organisatie gebundeld. Zo is Martin betrokken bij de verbetering van de algehele kwaliteit binnen de NTS Groep. “Ik lever een bijdrage aan het kwaliteitsproces door de ontwikkelstappen helder te definiëren en te het project duidelijk te structureren.”

Wilt u net als NTS Norma een nieuw product of productieproces ontwikkelen óf de kwaliteit van uw productie of product verbeteren? Neem dan contact met ons op en ontvang een vrijblijvende offerte. Wij helpen u graag!