Skip navigation MENU

Productontwikkeling én kwaliteitsverbetering bij NTS

AKOS helpt NTS Norma met de productrealisatie en procesontwikkeling van een nieuw mechatronisch product voor een internationale klant. Uitdagingen waren met name de zeer hoge kwaliteitseisen, complexiteit en vereiste nauwkeurigheden van het product.

Producent mechatronica systemen NTS Norma 

NTS Norma ontwikkelt, produceert en assembleert hoge precisie mechatronische systemen en levert aan bedrijven met een focus op kwaliteit, hoge mate van productdiversiteit en complexiteit. NTS Norma is één van de weinige bedrijven in de wereld die een nauwkeurigheid van (minder dan) éénduizendste millimeter kan garanderen.

Klantspecifiek productieproces
NTS Norma produceert op klantorder met fluctuerende volumes. Elk product is klantspecifiek, waardoor elk product een ander productieproces heeft. De Projectmanagers van NTS Norma zijn volledig bezet met lopende projecten en de bediening van bestaande accounts. Om de productrealisatie en procesontwikkeling van een nieuw product voor een nieuwe internationale klant op te zetten, had NTS Norma behoefte aan projectmanagement op tijdelijke basis.

Een projectmanager van AKOS met technisch-commerciële achtergrond, kennis van klantbediening en ervaring met productrealisatieprojecten kon vrijwel direct aan de slag. Door zijn jarenlange ervaring in account- en projectmanagement was er slechts een korte inwerkperiode nodig.

Goede stakeholdercommunicatie

Wederzijds vertrouwen en een goede communicatie is cruciaal voor het slagen van een project. Daarom werd er in het project eerst gefocust op het bouwen van de relatie met de klant. Het scherpstellen van de afspraken, specificaties en projectafbakening vormde de basis. Zo was voor zowel de klant als het team duidelijk wat er van het product verwacht werd en wanneer het geleverd kon worden. Op basis hiervan werd een projectplan opgesteld.

Goede voorbereiding is het halve werk

In goede samenwerking tussen AKOS en NTS Norma werkten we aan het opstellen en in gang zetten van het klantspecifieke productieproces. Nieuw voor NTS Norma was dat er bij dit proces ook producten uit deelprocessen moesten worden ingekocht. Dit vergt een andere manier van afstemming en controle en moet goed in het proces en de planning worden ingebed. AKOS verzorgde tijdens de opstartfase een 3D-geprint prototype van het product. Een ideaal hulpmiddel om het team goed te instrueren en de feeling met het product te vergroten. Ook kon hierdoor een deel van het voorwerk al gedaan worden.

Aan de hand van het prototype kon de meetspecialist de programma’s alvast schrijven, de productiemedewerkers hun methodieken toetsen en de werkvoorbereiders de procedures bijstellen.

Periodieke afstemming met klant en team

Het product wordt eerst op kleine schaal als prototype gemaakt. Op basis van de evaluatie van het proces en het product wordt daarna overgegaan tot seriematige productie. Alles gaat hierbij in afstemming en overleg met de klant. Onderdeel van het projectmanagement is regelmatig rapporteren over de voortgang, de kritieke punten en mijlpalen. Regelmatig met foto’s of video’s ter verduidelijking. Daarnaast is er wekelijks voortgangsoverleg met het team.

Wekelijks voortgangsoverleg zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de belangrijkste zaken en maakt tijdige bijsturing mogelijk.

Kwaliteitsverbetering

Inmiddels loopt het project in de uitvoeringsfase en ondersteunt AKOS projectmatig bij de kwaliteitsverbetering. Controle van het proces en product is zeer belangrijk, gezien de hoge kwaliteitseisen. Samen met het team werkt AKOS aan een Proces FMEA met daarin de grootste procesrisico’s vastgelegd en oplossingen om deze af te dekken. NTS Norma gebruikt dit document tijdens seriematige productie om structureel het kwaliteitsniveau te verhogen. Een mooi voorbeeld van dergelijke risico’s is de reinheid van het productieproces. Het is niet toegestaan om producten met blote handen aan te raken. De huidzuren kunnen het functioneren van het product namelijk nadelig beïnvloeden. Ook moeten de producten voldoen aan een bepaalde reinheidsklasse, waarbij de impact van stofdeeltjes op het product vergeleken wordt met een rotsblok op een snelweg.

AKOS bundelde de geleerde lessen vanuit dit project en is zo betrokken bij de verbetering van de algehele kwaliteit binnen de NTS Groep.

AKOS levert een bijdrage aan het kwaliteitsproces door de ontwikkelstappen helder te definiëren en het project duidelijk te structureren.

Wilt u net als NTS Norma een nieuw product of productieproces ontwikkelen óf de kwaliteit van uw productie of product verbeteren? Neem dan contact met ons op en ontvang een vrijblijvende offerte. Wij helpen u graag! 

Referenties