Skip navigation MENU

Projectmanagement voor realiseren nieuwe productielijn

Vanwege de toegenomen vraag, het vrijkomen van de melkquota en gelijktijdig het introduceren van een nieuwe moderne verpakking ontwikkelde Friesland Campina een nieuwe lijn voor het vullen van blikjes met ingedampte (gevaporiseerde) melk. Het ontwerpen en realiseren van deze vullijn voor de zogeheten procesafdeling was de verantwoordelijkheid van Ronald, Senior Project Manager bij AKOS.

Cleaning In Place (CIP)

Via een bussentunnel worden de blikjes en deksels aangevoerd vanuit de blikafdeling. Vervolgens vindt het vulproces plaats via de vul-, sterilisatie- en bufferruimten. Hierna worden de blikjes via banen vervoerd naar de etiketteerruimte en de verpakkingshal. In dit gehele proces vinden veel deelprocessen plaats die allemaal optimaal op elkaar zijn afgestemd: vullen, sluiten, controleren printen, bufferen, (check)wegen, sorteren, steriliseren, reinigen, drogen en opnieuw (check)wegenen transporteren of bufferen in geval van calamiteiten.

Friesland Campina wilde de capaciteit aanzienlijk verhogen en het vulproces op een hoger niveau brengen. “Door de processen onder meer met P&ID’s goed onder de loep te nemen is de capaciteit gestegen van 350 naar 1200 stuks per minuut. Daarbij rekening houdend met zo min mogelijk verspilling, de rotatiesnelheid van de vulcarrousel, de vulhoogte en het schuimgehalte van de melk. Het reinigingsproces verloopt via een dedicated CIP installatie, waarbij tanks, pompen en leidingen automatisch gereinigd worden, zonder dat deze gedemonteerd, verplaatst of uit elkaar gehaald hoeven te worden. Verder is de besturing slimmer opgebouwd, zodat problemen in capaciteit van de lijn sneller en beter kunnen worden opgelost.”

Het valideren was een heel complexe taak. Hoe leg je namelijk voor elk deelproces en elk gebruikt element – binnen een krap tijdsbestek rondom de Kerstdagen – op een zuivere manier de kwalificaties vast? “Door het opdelen van de stappen en elementen, hier een gezonde dosis ervaring tegen aan te houden en door de constructieve en vakkundige samenwerking binnen het team (technische dienst, procesmanagement en productie) is het gelukt om dit goed van de grond te tillen,” aldus Ronald.

Nuchter projectmanagement

Als budgetverantwoordelijke kreeg Ronald de ruimte om beslissingen veelal zelf te nemen. “Het is mijn stijl om oplossingsgericht te werken en vooral praktisch te blijven. Mooie en dure oplossingen bedenken is niet zo moeilijk, mijn uitdaging ligt in het scheiden van het nuttige van het minder nuttige en vooral het overzicht te behouden. Met de bedoeling dat het management zijn handen zoveel mogelijk vrij kan houden.” De vernieuwde 170 grams blikjes ingedikte melk worden momenteel succesvol geëxporteerd naar Griekenland, Arabië en Azië.