Skip navigation MENU

AKOS-projectmanagement ondersteunt realisatie innovatieve milieu-installatie

Mesys, een ontstoffings- en filtertechniekspecialist in de bulk verwerkende industrie, heeft AKOS-projectmanagement ingeschakeld voor ondersteuning bij de realisatie van een milieu-installatie voor een staalproducent. De innovatieve milieu-installatie is door Mesys ontwikkeld om de PAK-stoffen, die ontstaan bij de gloeiovens, te filteren en de uitstoot te verminderen.

Alhoewel de eerste contacten tussen Mesys Industrial Air Systems [Mesys] en de opdrachtgever in eerder stadium tot stand kwamen, ging dit project in 2021 van start. De flexibiliteit en de focus op de deadline voor de realisatie van de nieuwe installatie was doorslaggevend voor de gunning van dit project aan Mesys.

PAK-stoffen afvangen met hightech milieu-installatie

Naast de flexibiliteit en de focus op de deadline van Mesys, bracht de ontwikkelde installatie ook een voordeel op het gebied van duurzaamheid. In plaats van een meer conventionele RTO-installatie draaiende op gas, koos Mesys ervoor om een elektrische warmtebron te gebruiken voor de RTO.

De nieuwe hightech milieu-installatie bestaat uit twee onderdelen. Nadat de lucht bij de gloeiovens afgevangen is, wordt deze naar het eerste onderdeel van de installatie gebracht. In dit eerste deel wordt het merendeel van de PAK-stoffen afvangen met behulp van actief koolfilters. In het tweede deel van de installatie zet een naverbrander/warmtewisselaar, een Regeneratieve Thermische Oxidizer [RTO], de resterende PAK-stoffen, die de filters niet kunnen afvangen, om in puur water en kooldioxide. Dit proces zorgt ervoor dat er geen PAK-stoffen meer worden uitgestoten.

Uitdagend project met een strakke deadline

Door de korte tijdspannen waarin de nieuwe installatie gerealiseerd moest worden, werd AKOS ingeschakeld voor de benodigde ondersteuning. Jan Hoxe, projectmanager bij AKOS, legt uit: “Mesys is een specialistische, flexibele, maar relatief kleine organisatie. De gunning van dit project zorgde in korte tijd voor een verdubbeling van de workload. Om het project tot een succesvol einde te brengen binnen de tijdsplanning, besloot Mesys op zoek te gaan naar een ervaren projectmanager om volledig toegewijd te werken aan deze opdracht. Die focus en toewijding hebben er mede voor gezorgd dat Mesys de nieuwe installatie binnen de afgesproken termijn heeft opgeleverd.”

De uitdagingen in het project zat hem niet alleen in de strakke deadlines, maar ook in de complexiteit en de afwisselende taken die uitgevoerd moesten worden om de installatie snel te bouwen. “Van de start in mijn carrière als tekenaar tot mijn werkervaring op het gebied samenwerken met grote internationale organisaties; tijdens dit project kwam al mijn kennis en ervaring op een gegeven moment wel van pas. Door te werken met de vele goede partners die Mesys in de jaren daarvoor had vergaard, kritisch te blijven kijken naar de processen en de tijdsplanning en vlot knopen door te hakken, kunnen we nu met trots zeggen dat het project voorspoedig en geheel volgens plan is verlopen.”

Officiële opening milieu-installatie

In februari 2022 is de nieuwe installatie in gebruik genomen en in maart 2022 officieel geopend. “Na een jaar hard werken, gaf het enorm veel voldoening om dit project af te ronden. Met de ingebruikname van de RTO zal de uitstoot van PAK-stoffen drastisch worden verminderd. Dat is fantastisch voor zowel de klant als de nabije omgeving van de staalfabrikant,” besluit Jan Hoxe.

Over Mesys | Schone lucht als handelsmerk

Mesys Industrial Air Systems BV, gevestigd in het Gelderse Herwen, levert alle expertkennis op het gebied van industriële lucht. In het bijzonder voor de bulkgoedverwerkende industrie en voor productieprocessen waarbij gassen, dampen en geuren vrijkomen. Bekijk de website van Mesys voor informatie over het productaanbod, de diensten die Mesys levert en afgeronde projecten.

AKOS | Specialist in Technisch Projectmanagement

Van advies tot realisatie, wij kunnen het complete projectmanagement op interim-basis verzorgen. Van vooronderzoek en haalbaarheidsstudie tot en met oplevering en nazorg. De projectmanagers van AKOS hebben jarenlange ervaring met een grote variëteit aan projecten in tal van sectoren. Zeker als het gaat om complexe industriële projecten; de projectmanager maakt het verschil tussen chaos en succes. Heeft u een complex project waarbij u de kennis en expertise van een projectmanager van AKOS goed kunt gebruiken? Neem vrijblijvend contact op voor advies.

Referenties