Skip navigation MENU

Capaciteitsverdubbeling Ready-to-Drink productielijn bij Hochwald

De productiecapaciteit van 24.000 ton blikjes Ready-to-Drink verdubbelen in een tijdsbestek van anderhalf jaar. En dan niet door een tweede lijn naast de bestaande te plaatsen, maar door de huidige lijn onder de loep te nemen en volledig aan te pakken. Voor deze uitdaging deed Hochwald Foods een beroep op AKOS.

Hochwald Foods levensmiddelen producent

Hochwald Foods produceert hoogwaardige levensmiddelen van melk voor de hele wereld. De coöperatieve onderneming bestaat al sinds 1932. Het bestuur en de raad van commissarissen bestaat uit onbezoldigde boeren en boerinnen. Hochwald Foods heeft productielocaties in Nederland en Duitsland.

Procesgericht projectmanagement

De verdubbeling van de productiecapaciteit was een flinke uitdaging waar Hochwald Foods wel wat externe hulp bij kon gebruiken. Het projectresultaat (output, budget, tijdlijn) stond voorop, maar de directie had een belangrijk nevendoel: medewerkers moesten intensief betrokken worden bij het project. Er werd nadrukkelijk om input gevraagd vanuit de medewerkers en het project diende intern te gaan leven. De dienstverlening van AKOS is zeer breed en kan zowel technisch-inhoudelijk als meer procesgericht zijn. Hochwald Foods wilde in eerste instantie een technisch-inhoudelijke projectmanager aanstellen, maar na overleg met AKOS is gekozen voor een meer procesgerichte persoon. Bij Hochwald Foods is de interne kennis namelijk helemaal op orde. Daarom werd besloten dat de focus vanuit AKOS zou liggen op mensen en projectgericht werken.

De AKOS-projectmanager heeft, samen met het Hoofd Technische Dienst van Hochwald Foods, het uitbreidingsproject op touw gezet en uitgevoerd.

Slim bouwen is toekomstbestendig ruimte creëren

Toen AKOS bij het project betrokken werd, was een aantal beslissingen al genomen. De leveranciers van autoclaven, vulmachine en verpakkingsmachine stonden vast. Desondanks lagen er nog volop vraagstukken, zoals: wat is er mogelijk binnen de bestaande ruimtes, hoe maken we slimme routings voor onder meer bezoekers, personeel en product zonder dat de hygiëne in het geding komt en waar gaat het budget wringen? De AKOS-projectmanager stapte met een frisse blik in het project, zodat hij de conceptplannen goed tegen het licht kon houden.

Door kritische vragen te stellen en te toetsen of sommige ideeën wel echt praktisch waren, waren soms impopulaire beslissingen nodig. Toch ontstond er draagvlak door de motivatie toe te lichten en diplomatiek met de situatie om te gaan.

Eenvoudig opschalen

Veelvuldig overleg met MT, stuurgroep en diverse werkgroepen, resulteerde in een definitieve lay-out en projectplan. Door bestaande ruimtes te verbouwen, nieuwe ruimtes te bouwen en in sommige gevallen de functionaliteit aan te passen, is er een productielijn gebouwd, die relatief eenvoudig kan opschalen naar de dubbele productiecapaciteit. Ook kan met de nieuwe strakke en uitgekiende inrichting – denk aan hygiënische zones en sluizen – blijvend aan de eisen en wensen van klanten worden voldaan.

Door de nieuwe opzet is er ruimte gecreëerd voor toekomstige uitbreidingen. Slim bouwen is niet alleen op ‘nu’, maar vooral op de toekomst gericht.

On-the-go projectmanagement

De AKOS-projectmanager zorgde ervoor dat er zo min mogelijk druk op de productie kwam te staan door het project ‘van achter naar voren’ te draaien. Via de verpakkingsmachine en de autoclaven, naar de inrichting van het nieuwe vullokaal. Door de deskundige inzet van betrokken medewerkers en externe partijen klopte de fasering als een bus. Terwijl de productie doorliep, werden er nieuwe ruimtes gebouwd en machines omgezet. Er werd intensief en oplossingsgericht gewerkt: opstarten en weer door.

Het project is naar volle tevredenheid van Hochwald Foods afgerond. AKOS is inmiddels ook betrokken bij het volgende uitdagende project binnen Hochwald Foods.

Meer weten over de flexibele inzet van AKOS en onze dienstverlening? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons.

Referenties