Skip navigation MENU

Capaciteitsverdubbeling van een Ready-to-Drink productielijn

Hoe verdubbel je de productiecapaciteit van 24.000 ton blikjes Ready-to-Drink in een tijdsbestek van anderhalf jaar? En dan niet door een tweede lijn naast de bestaande te plaatsen, maar door de huidige lijn onder de loep te nemen en volledig aan te pakken? Voor deze uitdaging heeft Hochwald Foods een beroep gedaan op AKOS.

Technisch-inhoudelijk of procesgericht projectmanagement?

AKOS kan zowel technisch-inhoudelijke als meer procesgerichte projectmanagers inzetten. Welke keus maakte Hochwald Foods? “Natuurlijk stond het ‘harde’ projectresultaat (output, budget, tijdlijn) voorop. De directie had echter een belangrijk nevendoel gesteld: medewerkers moesten intensief betrokken worden bij het project. Er werd nadrukkelijk om input gevraagd vanuit de medewerkers en het project diende intern te gaan leven. Hochwald Foods wilde hiervoor in eerste instantie een technisch-inhoudelijke projectmanager aanstellen, echter na overleg met AKOS is gekozen voor een meer procesgerichte persoon. Bij Hochwald Foods zit intern de kennis namelijk helemaal snor en besloten werd deze knowhow te combineren met mijn focus op mensen en projectgericht werken. Samen met het Hoofd Technische Dienst van Hochwald Foods heb ik het uitbreidingsproject vervolgens op touw gezet en uitgevoerd,” aldus Kees.

Slim bouwen is toekomstbestendig ruimte creëren

Toen Kees bij Hochwald Foods startte, was een aantal beslissingen al genomen. Kees licht toe: “Leveranciers van autoclaven, vulmachine en verpakkingsmachine stonden vast. Desondanks lagen er nog volop vraagstukken, zoals: wat is er mogelijk binnen de bestaande ruimtes, hoe maken we slimme routings voor onder meer bezoekers, personeel en product zonder dat de hygiëne in het geding komt en waar gaat het budget wringen? Ik merkte dat ik het prettig vond om met een frisse blik in het project te stappen, zodat ik de conceptplannen goed tegen het licht kon houden. Door kritische vragen te stellen en te toetsen of sommige ideeën wel echt praktisch waren, was het nodig om soms impopulaire beslissingen te nemen. Toch ontstond er draagvlak door mijn motivatie toe te lichten en diplomatiek met de situatie om te gaan.”

Kees vervolgt: “Veelvuldig overleg met MT, stuurgroep en diverse werkgroepen heeft geresulteerd in een definitieve lay-out en projectplan. Door bestaande ruimtes te verbouwen, nieuwe ruimtes te bouwen en in sommige gevallen de functionaliteit aan te passen is er een productielijn gebouwd, die op een relatief eenvoudige manier kan opschalen naar de dubbele productiecapaciteit. Ook kan met de nieuwe strakke en uitgekiende inrichting – denk aan hygiënische zones en sluizen – blijvend aan de eisen en wensen van klanten worden voldaan. Daarnaast is er door de nieuwe opzet ruimte gecreëerd voor toekomstige uitbreidingen. Slim bouwen is niet alleen op ‘nu’, maar vooral op de toekomst gericht.”

On-the-go projectmanagement

Hoe zorgde je ervoor dat er zo min mogelijk druk op de productie kwam te staan? Kees: “We hebben het project ‘van achter naar voren’ gedraaid. Via de verpakkingsmachine en de autoclaven naar de inrichting van het nieuwe vullokaal. Door de deskundige inzet van betrokken medewerkers en externe partijen klopte de fasering als een bus. Terwijl de productie doorliep, werden er nieuwe ruimtes gebouwd en machines omgezet. Opstarten en weer door. Het maakte niet uit waar we tegenaan liepen, er werd intensief en oplossingsgericht gewerkt. Dan merk je: dit werkt gewoon goed.”

Het project is inmiddels naar volle tevredenheid van Hochwald Foods afgerond. Kees is samen met het hoofd Technische Dienst gestart aan het volgende uitdagende project binnen Hochwald Foods.