Skip navigation MENU

Factory Layout

Een fabriek is altijd in beweging. Zowel door de continue productie als door de doorontwikkeling van de fabriek zelf. Het is van belang de documentatie van de factory layout up to date te houden, om werkzaamheden goed uit te kunnen blijven voeren, vergunningen aan te kunnen vragen en de veiligheid te waarborgen. AKOS kan u daarbij helpen.

Grondplan, as-built en werkelijke situatie

Op basis van een grondplan wordt een fabriek gebouwd. Hierop staan gebouwen, productielijnen, machines, aansluitingen en piping aangegeven. Door voortschrijdend inzicht worden bij de aanleg vaak al aanpassingen gedaan op het grondplan; de as-built-situatie. In de loop der jaren wordt de layout ook regelmatig aangepast. Naar aanleiding van nieuwe productielijnen, machines, werkmethodes, productiecapaciteit en veranderende wet- en regelgeving verandert de layout. Hierdoor verschilt de as-built situatie van de werkelijke situatie.

Documentatie van de factory layout

Voorbeeld Factory Lay-out

Bij veel fabrieken zijn de layout-wijzigingen niet consequent verwerkt en gedocumenteerd. Meestal bestaat er een combinatie van oude layout-tekeningen, aangepaste tekeningen, nieuwe tekeningen en informatie in het hoofd van bepaalde werknemers. De combinatie van deze bronnen bevatten gezamenlijk de volledige informatie. Tegelijkertijd kunnen er ook tegenstrijdigheden ontstaan tussen deze bronnen. Wanneer de informatie benodigd is, kost het vaak veel tijd om de werkelijke situatie in kaart te brengen. Ook kan het onveilige situaties opleveren. Bovendien kan kennis verloren gaan als een kennisdragende werknemer uit dienst gaat.

Aanpak voor het maken van een actuele layout

AKOS heeft veel ervaring in het actualiseren en eenduidig maken van lay-out documentatie inclusief het opzetten van wijzigingsbeheer. Dit laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat de informatie ook actueel blijft. Onze aanpak bestaat globaal uit een standaard stappenplan. De daadwerkelijke aanpak is voor iedere klant anders en is daarom altijd aangepast op basis de wensen van de klant, de bestaande documentatie en gebruikte tekenpakketten.

Wilt u uw layout ook actualiseren?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of download onze whitepaper ‘Actuele Factor Layout: aanpak en voordelen. In 10 stappen een eenduidige en actuele factory layout-documentatie’.

Actualiseer uw Factory Layout
Wij hebben een concreet stappenplan opgesteld en de voordelen voor u op een rijtje gezet in een whitepaper.

Referenties

Projectmanagement