Skip navigation MENU

Analyse en Simulatie

Specialistisch kenniscentrum voor complexe analyses en simulaties
Eén van de kerncompetenties van AKOS is het uitvoeren van mechanische sterkteberekeningen en complexe analyses en simulaties. Aanvankelijk gestart met sterkteberekeningen voor de petrochemie, heeft AKOS inmiddels bijna 20 jaar ervaring met FEM analyses (Finite Element Method analyses) en voert AKOS complexe CFD simulaties (stromings- en warmteoverdracht) uit met ANSYS CFX/Fluent. Ons specialistisch kenniscentrum van FEM- en CFD-specialisten helpt u graag met de meest complexe analyses en simulaties. Bijvoorbeeld geluidssimulaties, levensduur, maximale belasting, stroming, warmteoverdracht, vermoeiing, vervorming, sterkteberekeningen, elektromagnetische straling, et cetera. Van consumentenproducten zoals een CV-toestel tot offshore kranen en reactorvaten.

FEM-analyse
Met een FEM-Analyse (Finite Element Method) kunt u in een vroeg stadium van het proces controleren of uw ontwerp voldoende bestendig is tegen de dagelijkse en maximale belasting. Met FEM wordt snel inzichtelijk waar de kritische punten in uw ontwerp zitten, bijvoorbeeld op het gebied van sterkte, stijfheid, materiaalspanning, vervorming en vermoeiing. Op basis van deze berekening worden aanbevelingen gedaan om het ontwerp te laten voldoen aan de gestelde eisen.

Wilt u uw idee omzetten in een realiseerbaar ontwerp? AKOS helpt u hier graag bij. Op basis van uw wensen, ontwerpvoorschriften en gestelde normen werken wij uw idee uit tot een compleet ontwerp. Tijdens dit proces kan onze afdeling Analyse & Simulatie verifiëren of het ontwerp qua sterkte, stijfheid en vermoeiing voldoet aan de gestelde eisen. Dit geeft u al in een vroeg stadium inzicht in de haalbaarheid en kritische delen van uw ontwerp.

CFD-analyse
In industriële producten en processen spelen verschillende natuurkundige verschijnselen gelijktijdig een rol. De impact op een product of proces is mede daardoor lastig te voorspellen. Om toch een adequaat en gedetailleerd beeld te krijgen van de stromingsgerelateerde aspecten, zonder gebruik te moeten maken van dure prototypes, biedt CFD-analyse uitkomst.

Een product of proces kan pas verder worden geoptimaliseerd als de invloed van stromingen, warmteoverdracht, mechanische sterkte, elektromagnetische straling en de samenhang tussen deze elementen nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Door onverwacht gedrag van met name vloeistoffen is het lastig hier voorspellingen in te doen en het maken van een prototype om het gedrag in kaart te brengen is vaak erg kostbaar. CFD-analyse biedt een adequate en snelle oplossing tegen beperkte investering om de invloed en samenhang van diverse elementen te analyseren.

Rekenkracht
Met ons krachtige HPC-cluster is het mogelijk om FEM-analyses en bovendien om de veelal tijdrovende CFD-analyses en multiphysics simulaties veel sneller en nauwkeuriger te kunnen uitvoeren via het parallel rekenen op meerdere processoren.

Door de combinatie van verschillende kennisgebieden, de beschikbaarheid van high-end analysetools als ANSYS Multiphysics en ons HPC-cluster is AKOS in staat om snel een geheel systeem te valideren en te optimaliseren in een virtuele omgeving. Dit versnelt het ontwikkelings- en engineeringproces aanzienlijk en het vergroot de kans op succes in de realisatiefase.

Codeberekeningen drukvaten en PED equipment
Met de geharmoniseerde Europese regelgeving als uitgangspunt kan AKOS via verschillende standaarden codeberekeningen uitvoeren, indien gewenst in samenwerking met certificerende instanties zoals Lloyds/Stoomwezen, Bureau Veritas en DNV Kiwa. Wij kunnen u ook adviseren over de restlevensduur van bijvoorbeeld een (proces)installatie.