Skip navigation MENU

Sterkteberekening met FEM-analyse 2MW windturbine

AKOS beoordeelde de bladlager-boutverbinding van een 2MW windturbine op sterkte en vermoeiing met behulp van complexe berekeningen, analyses en simulaties. 

Levensduur van de bladlager
Een producent van windturbines vroeg AKOS haar 2MW windturbine te beoordelen op sterkte en vermoeiing. Het doel was om de levensduur te bepalen van de bladlager en om de bladlager-boutverbinding te laten certificeren door de keuringsinstantie.

Spanningen berekenen met FEM
Met het FEM-programma ANSYS vervaardigde AKOS een 3D-parametrisch model van de bladlager en de omringende constructie. Ook onderzochten we niet-lineaire effecten als gevolg van contact en rolcontact. De boutspanningen als functie van verscheidene eenheidslasten en extreme belastinggevallen werden berekend.

Analyse en rapportage
Met specifieke windturbine post-processing-software werden de werkelijke boutspanningen bepaald door combinatie van de spanningsresultaten van de eenheidslastberekeningen en getoetst aan Sn-vermoeiingskrommes. Hiermee kon de uiteindelijke levensduur van de bladlagerverbinding bepaald worden. De resultaten zijn vastgelegd in gedetailleerde rapporten, geschikt voor certificering door de keuringsinstantie.

Referenties