Skip navigation MENU

Veilig zeetransport met de inzet van FEM

Voor een klant, die actief is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige systemen binnen de energiesector, heeft AKOS FEM-analyse ingezet om een veilig zeetransport van deze producten te verzekeren. Met de benodigde aanpassingen is de order van tientallen trafo’s (transformators) voor een groot windpark op zee succesvol uitgeleverd.

De hoogwaardige systemen die deze organisatie ontwerpt en produceert zijn nodig binnen de energietransitie. Normaliter worden de grote units in onderstations op land geplaatst, maar voor een groot windpark op zee diende de tientallen trafo’s geleverd te worden op een orderstation van een transformatorplatform op zee. Het platform vormt een tussenstation voor de windturbines op zee en de uiteindelijke aansluiting met de kust.

Uitdagend trafo transport over zee

Het transformatorplatform is qua afmetingen en opbouw te vergelijken met een klein olieproductie-eiland, bestaande uit een ‘topside’ die geplaatst wordt op een ‘jacket’. Deze komt vervolgens op de zeebodem te staan. De volledig afgemonteerde ‘topside’, inclusief alle trafo units, gaat per transportschip naar de jacketlocatie. Het gewicht van de trafo units bedraagt rond de 280 ton kilogram. Ten vervoer dienen ze gezekerd te worden met zogenaamde seafasteners. Voordat het transport uitgevoerd kon worden moest aangetoond worden dat de omkasting van de trafo’s, de seafasteners en de kern van de transformator opgewassen waren tegen de vereiste hoge versnellingen door de zee bewegingen.

Noodzakelijke aanpassingen voor belastingcondities

Met behulp van Eindige Elementen Analyses, uitgevoerd in ANSYS, heeft de FEM-specialist de verschillende units getoetst op deze belastingcondities. De analyses resulteerden in meerdere noodzakelijke aanpassingen van de omkasting en de supports van de trafo kernen. Nadat de belastingcondities van de units waren verbeterd, heeft AKOS ook diverse rapportages opgesteld voor de keuringsinstanties om inzicht te geven in de veiligheid van het transport over zee.

FEM-analyses door AKOS

De academisch geschoolde FEM- en CFD-specialisten van AKOS adviseren klanten over bijvoorbeeld de belastbaarheid van specifieke producten en mogelijke productoptimalisaties met kostenbesparing als doel. De mogelijkheden voor de inzet van de eindige elementen berekeningen (FEM) en stromingsanalyses (CFD) zijn heel divers.

Benieuwd of de inzet van Analyse en Simulatie ook voor jou de juiste stap is? Neem vrijblijvend contact op voor advies!

Referenties