Skip navigation MENU

CFD-analyse voor optimalisatie ventilatie in generatorenruimte

Een van onze klanten ontwikkelde een binnenvaarttanker voor het vervoer van LNG en stookolie. De aandrijving is elektrisch en mechanisch door drie generatoren en drie boegschroeven. AKOS ondersteunde in de ontwerpfase met een stromingsanalyse als basis voor verdere optimalisatie van de ventilatie in de gasgeneratorenruimte conform de ATEX-richtlijnen. Hierbij is rekening gehouden met de kritische Lower Explosion Level (LEL).

ATEX-eisen

Een conceptontwerp werd beoordeeld om duidelijk te krijgen of het ontwerp voldeed aan de ATEX-eisen. ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. ATEX-regelgeving vereist voldoende ventilatie in de gasgeneratorenruimte. Dit om te grote risico’s te voorkomen met een potentieel explosief mengsel, in dit geval een mengsel van methaangas en lucht.

Stromingsanalyse als basis voor verdere optimalisatie

AKOS heeft een stromingsanalyse (CFD-analyse en Fluid Dynamics) uitgevoerd die wordt gebruikt als basis voor verdere optimalisatie van de generatorenruimte en het ventilatiesysteem. Er wordt gecontroleerd of gebieden waar de gasconcentratie boven 50% van de onderste explosiegrens (LEL) ligt, niet te groot zijn of in contact komen met mogelijke ontstekingsbronnen. Simulaties tonen ook aan dat voldoende koeling van de gasgeneratoren wordt gewaarborgd.

Gesimuleerd model

Onderstaande figuur toont het resultaat van een stromingssimulatie. Delen van het gesimuleerde domein zijn gemodelleerd door poreuze blokken om de benodigde simulatieduur te verkorten. Het grijze oppervlak is het resulterende isosurface waarop de methaan-massafractie ligt op 50% van de onderste explosiegrens.

 

 

 

 

 

 

 

Over AKOS

AKOS is een advies- en ingenieursbureau opgericht in 1969. Al meer dan 55 jaar helpen wij industriële bedrijven bij hun ontwikkeling op het gebied van mens, productie en technologie. Dit doen wij met onze diensten Development & Engineering, Projectsupport, Projectmanagement en Interim-Management.

Een van de kerncompetenties van AKOS is het uitvoeren van complexe analyses en simulaties. Al bijna 20 jaar ondersteunt AKOS diverse klanten met FEM– en CFD-analyses.

Meer weten over de flexibele inzet van AKOS en onze dienstverlening? Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons.

Referenties