Skip navigation MENU

FEM-Analyse stabiliteit opslagtanks zeetransport

Onze klant ontwikkelt en vervaardigt modulaire systemen voor vloeibaar bulktransport per zeeschip. De hiervoor speciaal ontworpen opslagtanks worden met een volledig thermisch geconditioneerd systeem op 25.000 tons zeeschepen geïnstalleerd. AKOS voerde FEM-analyses uit om de supportframes en de tanks te beoordelen op spanning en vervormingen tijdens transport.

Modelleren van tanks en frames
In dit project ging het om verschillende types tanks die in combinatie met een sectie van het schip gemodelleerd worden. Elke tank wordt geplaatst op een supportframe. Ook wordt er een frame aan de bovenzijde van elke tank geplaatst. Alle frames worden door ondervulling met hout in het ruim naar de scheepswand afgesteund, zowel in verticale als in zijdelingse richting.

Analyses van spanning en vervormingen
De FEM-analyses werden gedaan met het programma Pro/Mechanica. Doel van de analyses was om de supportframes en de tanks te beoordelen op spanning en vervormingen die optreden tijdens zeetransport. In de analyses werd rekening gehouden met de diverse roll en pitch versnellingen van het schip. De houten vullingen werden gemodelleerd met contactelementen. Van de analyses maakten we gedetailleerde rapporten die ter beoordeling werden voorgelegd aan de keuringsinstantie DNV.

Referenties