Skip navigation MENU

Kostenbesparing met CFD-analyse van bitumentank

Thermische ontwerpstudie van een bitumentank
Een van onze Franse opdrachtgevers is een wereldwijd toonaangevend bedrijf in waterdichtingsoplossingen. Altijd gericht op duurzame, innovatieve en betrouwbare oplossingen, produceert het bedrijf materialen die voldoen aan de behoeften van waterdichtingsprofessionals. Om kosten te besparen in het proces, vroeg het bedrijf AKOS om een thermische ontwerpstudie te maken.

Bitumen 
Een van de materialen die het bedrijf in de productie gebruikt, is bitumen. Het bitumen wordt gebruikt bij de fabricage van dakafdichtingsmembraan. Voordat het bitumen op transport gaat, wordt het opgeslagen en verwarmd in grote, geïsoleerde bitumentanks. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verwarmingsspiralen.

Kostenreductie
Het primaire doel van de klant was om de kosten van de verwarmingsspiralen te reduceren, omdat deze een belangrijk deel uitmaken van de totale kosten van de bitumentank. Als eerste stap in dit project heeft AKOS het thermisch ontwerp van een bestaande bitumentank geëvalueerd door de stroming hierin te simuleren.

Ontwerpaanbevelingen
Op basis van deze evaluatie deed AKOS ontwerpaanbevelingen voor toekomstige bitumentanks. De afbeelding toont de resulterende temperatuurcontouren en stroomlijnen van een bitumentank in verwarmingsbedrijf. Slechts een ‘taartpunt’-gedeelte van de totale geometrie wordt gemodelleerd. Er wordt gebruik gemaakt van poreuze blokken om de benodigde simulatieduur te verkorten.

Referenties