Skip navigation MENU

PDEng-programma voor bedrijven

Staat uw organisatie voor een uitdagend technologisch vraagstuk dat moet worden ontrafeld? Dan kan een technologisch ontwerper van de Universiteit Twente een aantrekkelijke mogelijkheid zijn. Het Professional Doctorate in Engineering (PDEng) programma biedt de mogelijkheid voor twee jaar een technologisch ontwerptrainee in te huren die u innovatieve oplossingen biedt voor uw technologische ontwerpvraagstukken. AKOS gaat graag met u in gesprek om te bepalen of het PDEng-programma bij uw vraagstuk past.

AKOS en PDEng
Onlangs is AKOS als exclusieve partner voor het PDEng-programma gekozen door de Gemeente Apeldoorn en de Universiteit Twente (UT). Door deze samenwerking speelt AKOS de komende anderhalf jaar een belangrijke rol in het introduceren en neerzetten van het PDEng-programma bij bedrijven in en rond Apeldoorn. In een persoonlijk gesprek met u kunnen wij gezamenlijk uw vraagstuk in kaart brengen en bepalen of het PDEng-programma aansluit bij uw wensen. Onze expertise als Industrial Development Partner zetten wij graag in om met u de volgende stap te bepalen.

PDEng: wat heeft het mij te bieden?
Een PDEng-trainee voert binnen twee jaar een door u van tevoren vastgesteld ontwerpproject uit onder supervisie van inhoudelijke experts van de Universiteit Twente. Uitgangspunt bij het opleidingstraject is dat de trainee, het opleidingsprogramma en de expertbegeleiding ‘op maat’ gekozen en gemaakt worden met maar één gedachte: de best mogelijke oplossing voor uw ontwerpvraagstuk. Daarom wordt de keuze van de trainee, de samenstelling van het vakkenpakket en de keuze van de begeleidende hoogleraar in nauw overleg met u als opdrachtgever gemaakt.
De trainees hebben allen een universitaire ingenieursopleiding achter de rug, maar ten opzichte van een afgestudeerde master heeft de PDEng-opleiding meerdere voordelen. Uw organisatie krijgt de beschikking over een trainee die zeer goed in staat is om snel te schakelen tussen verschillende niveaus. Zij hebben een breder scala aan vaardigheden op het gebied van creatief en out-of-the-box denken, en zijn beter in staat verbanden te leggen tussen verschillende disciplines en deze te integreren in een technologisch ontwerp. Binnen de opleiding wordt daarnaast ruim aandacht besteed aan professionele ontwikkeling, die de trainee direct in de praktijk in uw bedrijf kan toepassen. De selectie voor de ontwerpersopleiding is streng, waardoor u de beschikking krijgt over de beste afgestudeerde Masters.

Laat uw eigen werknemers zich ontwikkelen
Wilt u zelf een werknemer aandragen? Ook dat kan! Indien uw werknemers over het juiste niveau en de juiste achtergrond beschikken, kunnen mogelijk ook zij een PDEng-traject volgen. Samen met u beoordelen wij of de beoogde kandidaat geschikt is voor zo’n traject.

Neem contact op
Heeft u interesse om verder in gesprek te gaan? Neem dan contact met ons op!