Skip navigation MENU

Technische engineering

Door de waan van de dag is het niet altijd mogelijk om te analyseren of u het maximale uit uw mensen, productie en technologie haalt. Daar kunt u ons, als consultancy- en engineeringsbureau, voor inschakelen. Wij analyseren uw proces, geven concreet advies én leveren desgewenst de oplossing met projectmanagement en engineering. Ook als u veranderingen wilt (of moet) doorvoeren kunt u ons inschakelen. Bijvoorbeeld bij productontwikkeling, verhuizing, nieuwe wet- en regelgeving, eisen rondom duurzaamheid, energiereductie, bezuiniging of optimalisatie in betrouwbaarheid, kwaliteit, veiligheid of efficiency.

Analyse, advies én oplossingen met consultancy engineering

De factoren mens, productie en technologie hebben allemaal invloed op uw performance en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op basis van onze jarenlange ervaring binnen de industrie én onze verregaande kennis op het gebied van mensen kunnen wij uw afdeling en proces integraal onder de loep nemen en een gedegen analyse uitbrengen. Wilt u de verbeterpunten doorvoeren? Ook daarvoor kunt u ons inzetten met consultancy engineering.

Advies afgestemd op uw strategische doelen

Elk bedrijf heeft zijn eigen visie, doelen en focus. Bedrijfsprocessen zijn dan ook maatwerk voor elk bedrijf. Door de brede ervaring van consultancy engineering AKOS kunnen we de voor- en nadelen van alternatieve bedrijfsprocessen laten zien. Wij zorgen ervoor dat het advies aansluit bij uw strategische doelen.

Advies productie-optimalisatie

Heeft u het gevoel dat er meer uit uw productie gehaald kan worden? Weet u niet waar de bottlenecks zitten of heeft u hierin bevestiging nodig? AKOS analyseert uw proces en geeft inzicht in de sterke punten, kansen, risicofactoren en knelpunten van uw machinepark, medewerkers en productieproces. De analyse levert concrete en economisch onderbouwde uitgangspunten op om uw proces te verbeteren. Wij bieden hier een uitgebreidere optimalisatiescan voor aan.

Technische Consultancy voor engineeringadvies

Wilt u de efficiëntie en snelheid van uw engineeringsproces verhogen? De kwaliteit van uw engineering verbeteren en kosten verlagen? Wij helpen u graag! Wij geven u inzicht in de sterke punten en bottlenecks van uw proces en brengen mogelijke oorzaken en verbeterpunten in kaart met behulp van onze consultancy engineering. Voorbeelden zijn van EtO naar CtO, doorlooptijdverkorting, systeeminrichting en product lifecycle management. Dit kan in de vorm van een optimalisatiescan.

HR-advies binnen de industrie

Het menselijk kapitaal is één van de belangrijkste kritische factoren van elke onderneming. Uw mensen bepalen de eerste indruk, de effectiviteit en de kennis die uw organisatie in huis heeft. Wij helpen u graag met analyse van, advies over en de aanpak rondom het werven, inzetten, behouden en ontwikkelen van professionals binnen de industrie. Samen met u bekijken we welke professionals u nodig heeft en of uw huidige werknemers de potentie hebben om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. AKOS helpt u om mensen in hun kracht te zetten en hiermee de organisatie in haar kracht te zetten. Daarom kunt u ons als consultancy engineering ook voor de oplossing inschakelen. Onder andere voor ontwikkeling, opleiding en training, tijdelijke ondersteuning, interim-management of management search.

Referenties

Consultancy
Technisch of organisatorisch vraagstuk?
Heeft u een concrete vraag of advies nodig over een bepaald vraagstuk? Stel uw vraag dan hier en wij leggen het voor aan onze engineers, projectmanagers, technisch specialisten of consultants. Binnen een aantal werkdagen ontvangt u het antwoord. Geheel kosteloos en vrijblijvend!