Skip navigation MENU

Organisatieadvies over productie-efficiëntie bij Wärtsilä Nederland

Wärtsilä Nederland heeft AKOS gevraagd om bij hun Reconditioning Centre QuantiServ in Kruiningen de productie-efficiëntie onder de loep te nemen en verbetervoorstellen te doen. Als Industrial Development Partner konden wij zowel een verhelderende analyse, organisatieadvies als concrete oplossingen voor productie-efficiëntie bieden die het bedrijf als uitgangspunten heeft gebruikt om haar proces te optimaliseren.

“In een korte tijd werd een duidelijke analyse met plan van aanpak gegeven voor het bereiken van de ambitieuze doelstellingen van ons bedrijf.”

Over Wärtsilä en QuantiServ

Wärtsilä is marktleider op het gebied van geavanceerde technologieën en totaaloplossingen voor de hele levenscyclus voor de maritieme en energiemarkt. Duurzame innovatie en integrale efficiëntie staan voor Wärtsilä aan de basis van het optimaliseren van de milieuvriendelijke en economische prestaties van schepen en energiecentrales van zijn klanten.

Afbeelding logo QuantiServHet bedrijfsonderdeel QuantiServ is gespecialiseerd in het reconditioneren, repareren en onderhouden van metalen onderdelen voor de scheepvaart en industrie. Het gaat meestal om grote tot zeer grote onderdelen, waar hoogwaardige metaalbewerkingen, specialistisch laswerk of grote bewerkingsmachines voor nodig zijn. Naast reconditioneren van motoronderdelen is door de jaren heen een parallel-activiteit ontstaan voor de productie van clamps, afdichtingen die als tijdelijke reparatie van afsluiters en leidingwerk in de petrochemische industrie worden toegepast. Dit gaat in opdracht van een lokale opdrachtgever, die zich heeft gespecialiseerd in het lekdichten en preventief afschermen van kwetsbaar leidingwerk bij bijvoorbeeld raffinaderijen.

Planningsprobleem als aanleiding voor Productiescan

QuantiServ vermoedt dat problemen met de planning lagere omzet en hogere kosten veroorzaken. Het bedrijf wil daarom onderzoeken of het planningsprobleem daadwerkelijk aanwezig is. Vervolgens wil QuantiServ grip op de zaken krijgen om de planning beter en daarmee efficiënter te kunnen organiseren. Het bedrijf heeft behoefte aan een externe partij die met een frisse en onafhankelijke blik de problemen en oorzaken analyseert en adviseert over verbeteringen. De keuze is gevallen op advies- en ingenieursbureau AKOS, dat integraal kijkt naar de markt, het proces, de manier van organiseren en de rol van de mensen binnen deze complexe supply chain.

Conflicterende orderstromen

Afbeelding clamps voor de petrochemische industrieHet productiebedrijf werkt momenteel met twee verschillende typen orderstromen; 1. planmatige orders met een doorlooptijd van 4 tot 6 weken, 2. ad hoc clamps voor de petrochemische industrie met een korte doorlooptijd van maximaal een week en hoge prioriteit. Aan de flexibele ad hoc orders wordt prioriteit gegeven, omdat het hier vaak gaat om spoedreparaties. Deze orderstroom verstoort regelmatig de planning van de planmatige orders en gaat ten koste van de productie-efficiëntie en leverbetrouwbaarheid. Bovendien bleek de lasserij door deze manier van prioritering regelmatig zonder laswerk te zitten.

Afbeelding spoedreparaties clamps - knelpunt in productie-efficiëntieProductie-efficiëntie verhogen

Om de productie-efficiëntie en de planning te verbeteren, heeft AKOS een diepgaande technische en bedrijfskundige analyse uitgevoerd. Daarbij is niet alleen de productie geanalyseerd, maar ook is er naar de organisatie en medewerkers gekeken. Immers, de juiste inzet van mensen heeft grote invloed op de productieprestaties en vice versa.

 

 

Met observaties, interviews en bedrijfskundige analyses is inzicht gegenereerd in de organisatie, mensen, middelen en processen.

Inzicht in organisatie en processen

AKOS benutte de eerste dagen om de strategie en huidige situatie van de organisatie en processen te leren kennen. Met observaties en interviews met verschillende medewerkers op alle niveaus en van alle afdelingen werden methodes, materialen, mensen, management, milieu en machines volgens de 6M-methodiek in kaart gebracht. De 6M-methode staat voor het zoeken naar (grond)oorzaken op basis van de relevante categorieën. Deze methode wordt in een schema in categorieën onderverdeeld, zoals in het Fishbone-schema (ook wel Ishikawa-diagram genoemd). Dit betreft een eenvoudige, maar grafische methode om een keten van oorzaken en gevolgen voor te stellen en het logische verband tussen variabelen aan te duiden. Verder zijn er verschillende overleggen bijgewoond om inzicht te krijgen in processen, cultuur en besluitvorming.

Analyse met 7s-model van McKinsey

7-S model McKinseyVervolgens heeft AKOS de verkregen informatie geanalyseerd met het 7s-model van McKinsey. Het 7s-model is een geschikt model om de kwaliteit te meten van de prestaties die een onderneming levert. Alle zeven elementen binnen dit model staan in contact met elkaar. Als bijvoorbeeld de strategie van een organisatie verandert, heeft dit invloed op de andere zes factoren. Bij QuantiServ liggen er vooral uitdagingen op het gebied van Structure, Systems, Staff en Shared Value.

Additionele analyses

Op de belangrijkste knelpunten zijn additionele bedrijfskundige analyses uitgevoerd en sessies georganiseerd. Zo is er onder andere een Value Stream Map gemaakt om het planningsproces, planningsmethodes en planningsinzicht verder te analyseren.

Organisatieadvies en vervolg

De inzichten op productie-, organisatie- en personeelsgebied zijn vervolgens omgezet in concrete adviezen en besproken met de directie en diverse stakeholders binnen de organisatie. Er ligt een voorstel om het organisatiedesign aan te passen aan de dagelijkse operatie om meer efficiency te bereiken. Ook in het vervolgtraject is AKOS op verschillende vervolgthema’s een Industrial Development Partner voor QuantiServ. Daaruit blijkt dat de integrale aanpak en dienstverlening, maar ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van AKOS enorm worden gewaardeerd door productiebedrijven zoals QuantiServ.

De integrale aanpak en dienstverlening, maar ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van AKOS enorm worden gewaardeerd door productiebedrijven zoals QuantiServ.

Gefundeerde aanpak voor veranderprocessen

Plantmanager Antoine Vos: “Wij zien een duidelijke toegevoegde waarde van een externe partij die deze analyse uitvoert. Een traditionele productieomgeving als QuantiServ vraagt om een frisse blik die gebruikmaakt van actuele, praktische en theoretisch onderbouwde methodieken om verbeterprocessen door te voeren. Dit in vergelijking met een continu verbeterteam vanuit de corporate organisatie waar ‘operational excellence’-initiatieven worden geïnitieerd. Dit samen geeft een goed gefundeerde aanpak om veranderprocessen geaccepteerd te krijgen en door te voeren. Een bedrijfskundige benadering in het aansturen en ontwikkelen van een traditioneel productiebedrijf lijkt vanzelfsprekend anno 2020. Ervaring leert dat daar niet altijd tijd voor genomen in een day-to-day business-omgeving. Met de ondersteuning van AKOS is dit in korte tijd versneld en helder verwerkt in een duidelijke analyse met plan van aanpak voor het bereiken van de ambitieuze doelstellingen van ons bedrijf.”

“Wij zien een duidelijke toegevoegde waarde van een externe partij die deze analyse uitvoert. Een frisse blik en inzet van actuele, praktische en theoretisch onderbouwde methodieken om verbeterprocessen en veranderprocessen gefundeerd aan te pakken, geaccepteerd te krijgen en door te voeren.”

Over AKOS

Al meer dan 55 jaar helpen wij industriële bedrijven bij hun ontwikkeling op het gebied van mens, productie en technologie. Dit doen wij met onze diensten Development & Engineering, Projectsupport, Projectmanagement en Interim-Management.

Bent u net als Wärtsilä Nederland op zoek naar een frisse blik op uw organisatie of productie-efficiëntie? Neem contact met ons op!

Referenties