Skip navigation MENU

15-04-2019

AKOS volop in ontwikkeling

AKOS heeft zich in een halve eeuw ontwikkeld tot volwaardige industriële ontwikkelingspartner die hoogwaardige expertise en integrale oplossingen biedt op het gebied van mens, productie en technologie. Om deze integrale aanpak en brede dienstverlening uit te dragen zal AKOS de komende periode haar nieuwe profilering en vernieuwde huisstijl lanceren.

Dit jaar bestaat AKOS 50 jaar. Het jubileumjaar staat niet alleen in het teken van terugblikken op de rijke historie, brede ervaring en mooie ontwikkelingen die het bedrijf heeft doorgemaakt, maar ook in het teken van vooruitblikken naar de toekomst. “AKOS is volop in ontwikkeling. Op veel fronten zijn we bezig met mooie innovaties om een nog betere dienstverlening te kunnen bieden, zowel richting klanten, medewerkers, de arbeidsmarkt en het onderwijs en deze op allerlei manieren met elkaar te verbinden”, aldus AKOS-directeur Wouter van Ree.

Volop in ontwikkeling

“We zijn onder andere in gesprek met diverse partijen rondom het opzetten van een innovatiehub in de regio Apeldoorn, doen mee aan het Smart Industry programma van FME en hebben we vorig jaar al een nieuwe service voor interim management en management search gelanceerd.” Daarnaast brengt AKOS haar adviestak ook steeds meer naar voren op alle focusgebieden en voert het bedrijf nu ook productiescans uit om de efficiëntie en bottlenecks van productieprocessen in kaart te brengen en te verbeteren. “En dit is nog maar het topje van de ijsberg”, aldus Wouter van Ree.

Nieuwe profilering en huisstijl

AKOS heeft zich inmiddels ontwikkeld tot volwaardige industriële ontwikkelingspartner op het gebied van mens, productie en technologie. De huidige profilering en huisstijl draagt dat momenteel onvoldoende uit. Daarom wordt er in de komende periode een volledig vernieuwde huisstijl gelanceerd, inclusief een nieuw logo en vernieuwde websites. De nieuwe websites en platformen zullen niet alleen de dienstverlening van AKOS duidelijker naar voren brengen, maar zullen ook fungeren als hub en kennisbank voor de industrie en arbeidsmarkt.

Referenties