Skip navigation MENU

25-02-2020

AKOS voldoet wederom aan kwaliteitskeurmerk

De inspectie van Bureau Cicero heeft AKOS wederom NEN 4400-1 gecertificeerd verklaard, volgens de gestelde eisen vanuit het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Dit hoogwaardig en onafhankelijk keurmerk garandeert de betrouwbaarheid van (onder)aannemers van werk en ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en waarborgt de betrouwbaarheid van dienstverleners voor opdrachtgevers.

Het geeft aan dat AKOS haar (personeels)administratie op orde heeft, op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen én de ingehuurde medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland werk te verrichten. Meer over ons kwaliteitsbeleid leest u hier.

Referenties