Skip navigation MENU

Kwaliteitsbeleid

AKOS voert een gedegen kwaliteitsbeleid. Dat begint bij een gestructureerde interne organisatie, waarbij klanten, medewerkers en leveranciers er vanuit kunnen gaan dat AKOS zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt, de integriteitsregels in acht neemt, de fiscale afdrachten op tijd verzorgt, salarissen en facturen op tijd betaalt en haar afspraken nakomt. Dat AKOS NEN 4400 en ISO 9001:2015 gecertificeerd is, is voor AKOS dan ook meer een vanzelfsprekendheid dan een verdienste.

Kwaliteitssysteem

AKOS legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit. Organisatiebreed wordt de performance van AKOS structureel gemeten en waar mogelijk verbeterd. Daarbij hanteert AKOS diverse tools:

  • Periodieke online medewerker- en klanttevredenheidsonderzoeken.
  • Projectevaluaties voor zowel klanten als medewerkers.
  • Gestructureerd systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Periodieke in- en externe kwaliteitsaudits.
  • Pre-employment screening door Pes-check van alle nieuwe medewerkers.

Hiermee heeft AKOS een krachtig systeem in handen, waarmee structureel het kwaliteitsniveau geborgd en waar nodig verbeterd wordt.

Klachtenafhandeling

Ondanks ons gedegen kwaliteitsbeleid kan er ook bij AKOS wel eens een fout worden gemaakt. Uiteraard dient een fout zo snel mogelijk te worden opgelost door degene die de fout heeft veroorzaakt.

Mocht u van mening zijn dat een fout niet adequaat is opgelost, dan worden wij daar graag direct over geïnformeerd. Iedere klacht wordt bij AKOS serieus genomen en afgehandeld volgens een heldere procedure. Uiteraard wordt degene die de klacht heeft ingediend geïnformeerd over de verdere afhandeling.

Stuur uw klacht naar onze kwaliteitsmanager en vermeld in uw bericht, naast uw contactgegevens, duidelijk de aard van de klacht en (indien bekend) de naam van de persoon binnen AKOS die betrokken is geweest bij de oorzaak van uw klacht.