Skip navigation MENU

13-11-2020

Technohub Inclusieve Technologie van start in Apeldoorn

Een consortium van bedrijven, partijen en instellingen waaronder AKOS zijn de Technohub Inclusieve Technologie gestart. In deze hybride leeromgeving gaan mensen met en zonder arbeidsbeperking kennismaken en werken met de nieuwste technologie. Zo bereiden zij zich voor op de technische banen van de toekomst en sorteren ze voor op een passende baan in de regio Apeldoorn.

Verborgen arbeidspotentieel

Sommige mensen komen niet aan het werk of dreigen juist hun baan te verliezen doordat zij niet meer mee kunnen komen. Met slimme inzet van technologie kunnen mensen zich ontwikkelen en zijn zij gewilde werknemers. De metalektro-sector wil nu onderzoeken hoe inzet van technologie huidige werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking nog beter kan ondersteunen bij het uitvoeren en het leren uitvoeren van taken. Het moet zo bijdragen aan hun inzetbaarheid en voor werkgevers betekent het dat zij toegang krijgen tot verborgen arbeidspotentieel.

Technohub Inclusieve Technologie

Een consortium van bedrijven, partijen en instellingen waaronder AKOS zijn daarom de Technohub Inclusieve Technologie gestart. In deze hybride leeromgeving gaan mensen met en zonder arbeidsbeperking kennismaken en werken met de nieuwste technologie. Zo bereiden zij zich voor op de technische banen van de toekomst. En sorteren ze voor op (behoud van) een mooie baan in de regio Apeldoorn. Doel is nieuwe technologie in te zetten om leren makkelijker te maken en meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen en te houden.

Technohub krijgt mogelijk een fysieke locatie op het ‘NewTechPark’ in Apeldoorn waar bedrijven, kennisinstellingen en technologieleveranciers nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen. De eindgebruikers worden hierbij nauw betrokken.

Trainingslocatie metalektro

Daarnaast biedt de Technohub een trainingslocatie voor (toekomstige) werknemers in de metalektro. Leerlingen, zij-instromers, statushouders en werknemers experimenteren met de technologische oplossingen en leren daarmee werken. Coaches helpen hen met het opbouwen van zelfvertrouwen. Het is nadrukkelijk de bedoeling opgedane kennis en inzichten te delen met andere bedrijven, sectoren, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktregio’s.

Brede samenwerking

In totaal acht Apeldoornse bedrijven en organisaties nemen nu al deel aan de Technohub. Het gaat om VDL Weweler, fabrikant van luchtveer- en asliftsystemen; AKOS, advies- en ingenieursbureau op het gebied van industrial development; Aventus, regionaal opleidingen centrum; IJssel Technologie, specialist in smart industry; Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), kennisplatform en katalysator voor inclusieve technologie; Lucrato, sociaal werkbedrijf voor Apeldoorn, Epe, Heerde; RCT Gelderland, innovatiemakelaars voor de maakindustrie; Saxion, onderwijs- en kennisinstelling voor het HBO.

AKOS Sociale Innovatie Pionier

Veerkracht en aanpassingsvermogen zijn hoog nodig in de steeds complexere en veranderende economie. Sociale innovatie is hiervoor de sleutel. De oprichting van de inclusieve Technohub past binnen het programma Sociale Innovatie van de Provincie Gelderland. AKOS is in 2019 benoemd als Sociale Innovatie Pionier. Als Sociale Innovatie Pionier deelt AKOS ervaringen met andere ondernemers om andere bedrijven te inspireren en activeren. https://www.akos.nl/nieuws/akos-benoemd-tot-pionier-sociale-innovatie-provincie-gelderland

Referenties