Skip navigation MENU

Factory layout voor DS Smith Paper

DS Smith Paper is een internationale producent van verpakkingsmaterialen met een aantal fabrieken in Nederland. Een van deze fabrieken is De Hoop in Eerbeek, waar basispapieren voor de golfkarton-industrie worden geproduceerd. De factory layout van de fabrieksgebouwen, productielijnen en piping was niet in één systeem beschikbaar en bevatte hier en daar tegenstrijdigheden of achterhaalde informatie. Ook is er gezorgd voor een revisiebeheersysteem om te zorgen dat de informatie actueel en betrouwbaar blijft.

Over DS Smith

DS Smith is een vooraanstaande leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen, papierproducten en recyclingdiensten. Het bedrijf heeft vestigingen in 30 landen en in totaal bijna 30.000 werknemers. Onderdeel van DS Smith is papierfabriek De Hoop in Eerbeek. Deze papierfabriek werd opgericht in 1657 en produceert basispapieren voor de golfkarton-industrie van 100% gerecyclede vezels, met een totale capaciteit van 360.000 ton per jaar.

Hoofd layout als basis

DS Smith De Hoop heeft haar eigen engineering, werktuigbouw en installatietechniek. De oorspronkelijke layout van de fabriek is gedocumenteerd op oude tekeningen die in het archief zijn opgeslagen. Daarnaast zit er veel kennis in het hoofd van een aantal werknemers, met name van de hoofdconstructeur. Ooit is in AutoCad een layout getekend van de hele fabriek met daarop gebouwen, productielijnen, piping en dergelijke. Voor vergunningaanvraag, werkzaamheden tijdens een productiestop, milieuaanvraag e.d. zijn er diverse kopieën van de hoofd layout gemaakt of als layer toegevoegd. De informatie van deze kopieën werd echter niet altijd consequent verwerkt in de fabriekslayout. Hierdoor bestonden er diverse layout tekeningen naast elkaar en was informatie niet eenduidig en niet overal snel en compleet beschikbaar.

“Het inzetten van een AKOS-engineer zorgt voor een frisse blik.”

Inventarisatie en projectaanpak met een frisse blik

De Hoop vroeg AKOS om alle informatie te inventariseren en te ordenen. “Het inzetten van een AKOS-engineer zorgt voor een frisse blik. Door gebrek aan voorgeschiedenis wordt alles wat onduidelijk is nagevraagd. Deze vragen tonen de gaten in de informatievoorziening aan.” Om inzicht te krijgen in de vraag en aanpak werd een oriënterend gesprek gehouden. Vervolgens stelden de engineers van AKOS een projectaanpak op en inventariseerden ze welke (layout) tekeningen er waren en welke informatie hierop stond. Alle aanwezige informatie werd gefilterd op relevantie.

“Actuele, toegankelijke data maakt het werken efficiënter en voorkomt foutkosten in de uitvoering.”

Nieuwe 0-tekening

De meest actuele layout tekening werd gebruikt als uitgangspunt. Alle relevante informatie werd gestructureerd toegevoegd aan deze tekening. Bijvoorbeeld alles over riolering in een layer, alle geluidemissiepunten in een layer. Zo is het mogelijk om alle informatie als geheel of per onderwerp te tonen. Op de layout staan de gebouwen met ruimtebenaming en een contour van de betreffende machine of installatie. Details van de machine of installatie zijn te vinden op de bijbehorende tekening. De verwijzing naar deze detailtekening is toegevoegd aan de layout.

Overzicht en structuur

De volgende stap was het aanmaken van een tekeningen- en documentenlijst. Hierop staan alle tekeningen waarnaar verwezen wordt, met de locatie waar ze te vinden zijn, digitaal of hard copy. Elk document kreeg een versienummer. Het beheer van deze versies ligt bij de hoofdconstructeur. “Zonder zijn goedkeuring mag er geen revisie worden gemaakt. De hoofdconstructeur zorgt dat de hoofdlayout actueel blijft. Bij twijfel aan de juistheid of volledigheid van de tekeningen hebben we de informatie door metingen gecontroleerd. Na dit alles werd de 0-revisie van de layout vrijgegeven en ‘bevroren’. Ook de 0-tekening wordt beheerd door de hoofdconstructeur. Dit project is de basis voor de complete boomstructuur voor het toegankelijk maken van informatie. Deze aanpak kan verder naar beneden worden uitgerold naar bijvoorbeeld het niveau van afdelingen, ruimtes of machines.”

“Dit project is de basis voor de complete boomstructuur voor toegankelijke informatie. Deze aanpak kan verder naar beneden worden uitgerold naar bijvoorbeeld het niveau van afdelingen, ruimtes of machines.”

Resultaat

  • Informatie is gestructureerd en vindbaar voor iedereen.
  • Voor detailwijzigingen hoeft er geen nieuwe revisie van de layout te worden gemaakt.
  • Informatie blijft beschikbaar als kennisdragers wegvallen.
  • Revisiebeheer zorgt voor betrouwbare en actuele informatie.

Over AKOS

AKOS is een advies- en ingenieursbureau opgericht in 1969. Al meer dan 55 jaar helpen wij industriële bedrijven bij hun ontwikkeling op het gebied van mens, productie en technologie. Dit doen wij met onze diensten Development & Engineering, Projectsupport, Projectmanagement en Interim-Management. Op flexibele basis, afzonderlijk of integraal. En dat is precies de kracht van advies- en ingenieursbureau AKOS.

AKOS heeft veel ervaring in het actualiseren en eenduidig maken van layout documentatie inclusief het opzetten van wijzigingsbeheer. Meer over onze dienstverlening met betrekking tot het actualiseren van de Factory Layout leest u hier.

Referenties