Skip navigation MENU

08-09-2020

Eerste PDEng-trainee start bij Dutch Electric Aviation Centre

Met de start van nieuwe technische traineeships in Apeldoorn begint een bijzondere samenwerking tussen de Universiteit Twente met het Apeldoornse bedrijfsleven. Zij maken technische traineeships voor net afgestudeerde masterstudenten en jonge professionals mogelijk. Deze trainees combineren hun wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit Twente met een innovatieve opgave vanuit het Apeldoornse bedrijfsleven.

Er is inmiddels al veel belangstelling voor deze nieuwe ‘postgraduate’ opleiding. Wethouder Jeroen Joon is blij met deze samenwerking: “Het is absoluut belangrijk voor de innovatie van ons bedrijfsleven en het versterken van onze regio. Dit past perfect in onze doelstelling om hoger onderwijs te stimuleren in onze regio.” De eerste trainee start binnenkort bij DEAC Dutch Electric Aviation Centre op International Airport Teuge en bij Bredenoord. Een vacature voor een PDEng-er bij het Kadaster staat open.

‘PDEng’ link tussen bedrijf en wetenschap

AKOS Industrial Development Partner werd door de gemeente Apeldoorn gevraagd om met het bedrijfsleven in gesprek te gaan. Het doel: 20 PDEng plaatsen in 2021. Mariska de Roo, Programmamanager PDEng bij AKOS ziet ook winst voor alle partijen: “De trainees zijn van grote waarde voor de innovatieopgaven van bedrijven. Enerzijds omdat zij nog volop in het kennisnetwerk van de universiteit staan en anderzijds met ‘frisse’ ogen naar innovatieve opgaven kunnen kijken van het bedrijfsleven.” Voor een trainee liggen er natuurlijk ook kansen: “Mogelijk kan een traineeship de start van een mooie carrière betekenen bij dit of een ander tech-bedrijf”. Ook ontvangen de trainees na twee jaar een diploma en hun ‘PDEng-graad’: Professional Doctorate in Engineering. “Een mooie aanvulling op hun CV”.

“De trainees zijn van grote waarde voor de innovatieopgaven van bedrijven. Enerzijds omdat zij nog volop in het kennisnetwerk van de universiteit staan en anderzijds met ‘frisse’ ogen naar innovatieve opgaven kunnen kijken van het bedrijfsleven.”

Eerste PDEng-trainee start bij Dutch Electric Aviation Centre

Elektrisch vliegen

De eerste trainee start binnenkort bij DEAC Dutch Electric Aviation Centre. DEAC is het landelijk kenniscentrum elektrisch vliegen. Op universitair, hbo- en mbo-niveau werken studenten aan verduurzaming van de kleine luchtvaart. DEAC heeft een eigen Flying Testbed, een vliegtuig specifiek bedoelt voor onderzoeksdoeleinden. Maar de organisatie kijkt ook naar de impact van elektrisch vliegen op bijvoorbeeld regelgeving, onderhoud en infrastructuur van een luchthaven. De PDEng-er bij DEAC gaat onderzoeken hoe onderhoud meegenomen kan worden bij het ontwerpen van aanpassingen aan het testvliegtuig (Design for Maintenance).

Partners

Apeldoornse organisaties als Bredenoord en het Kadaster zijn enthousiast over de mogelijkheden van het PDEng-programma. Jaap Fluit van Bredenoord: “Ook in deze corona-tijden blijven wij naar de toekomst van onze organisatie na deze crisis kijken. Innovatie is daar onlosmakelijk mee verbonden. Vandaar onze intentie om met een PDEng-er aan de slag te gaan, dit biedt ons de mogelijkheid om een versnelling aan te brengen op innovatie uitdagingen.” Voor het Kadaster is het een unieke kans om in samenwerking met de UT jong talent aan te trekken.

“Het PDEng biedt ons de mogelijkheid om een versnelling aan te brengen op innovatie uitdagingen.”

Heeft u ook een innovatieve uitdaging die ingevuld kan worden door een PDEng-er? Neem dan contact met ons op!

Referenties