Skip navigation MENU

18-03-2020

Corona-maatregelen AKOS

Bij AKOS staat partnership voor de lange termijn altijd voorop. Daarom is bij ingrijpende situaties als deze onze basishouding dat wij altijd werkbare oplossingen zoeken, waarbij de continuïteit van alle betrokken partijen centraal staat. Hieronder vindt u onze belangrijkste maatregelen.

Belangrijkste corona-maatregelen

  • Wij volgen de adviezen van RIVM en het werkgeversadvies van FME (zie https://www.fme.nl/nl/publicatie/bestellen/10683)
  • Onze dienstverlening blijft ongewijzigd, waarbij overleg zoveel mogelijk plaatsvindt langs digitale weg (telefoon, Skype, mail, etc.).
  • Fysiek overleg wordt zoveel mogelijk beperkt en de regels van “social distancing” worden gerespecteerd.
  • Al onze interne medewerkers werken vanuit huis en zijn telefonisch en via mail bereikbaar. Uw vertrouwde AKOS-contactpersoon uiteraard ook.
  • Onze medewerkers die op locatie bij de klant werken volgen de maatregelen van de klant, waarbij wij ervan uitgaan dat onze klanten hun verantwoordelijkheid nemen t.a.v. een veilige werkomgeving, waarin de kans op besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien klanten onze medewerkers vanuit huis willen laten werken, ondersteunen wij dit graag waar mogelijk.
  • De ervaren lead engineers van ons interne engineeringteam kunnen op afstand uw projecten zonder problemen uitvoeren en zelfs complete engineeringteams coördineren. Wij kunnen desgewenst snel en flexibel op- en afschalen en hebben diverse CAD-, FEM- en CFD-engineeringtools tot onze beschikking.

Beheersing crisis

Wij hebben een team samengesteld dat zich bezighoudt met de beheersing van deze crisis binnen onze organisatie en dienstverlening. Daarbij is in korte tijd veel kennis opgedaan en leren wij nog dagelijks bij. Mocht u behoefte hebben aan een klankbord op dit vlak, neemt u gerust contact met ons op. Wij helpen u graag en wij leren ook graag van u. Zo helpen wij elkaar verder.

Ongekende uitdagingen

De uitdagingen van deze crisis zijn ook voor de Nederlandse industrie ongekend. De positieve kant is dat solidariteit en gemeenschapszin gelukkig nog sterk geworteld blijken te zijn in onze samenleving. Tussen mensen, maar ook tussen organisaties. En gelukkig laat de overheid onze bedrijven ook niet in de steek en brengt zij met een stevig pakket maatregelen veel vertrouwen terug bij bedrijven, werknemers en zelfstandigen.

Wij zijn als directie bijzonder trots op onze medewerkers, die vastberaden en gemotiveerd zijn om deze crisis met elkaar te lijf te gaan. Maar wij redden het uiteraard niet zonder onze klanten en samenwerkingspartners. Andersom doen wij er alles aan om onze klanten flexibel en met creativiteit en daadkracht bij te staan.

Wij wensen u veel wijsheid en bovenal een goede gezondheid!

Referenties