Skip navigation MENU

04-02-2020

Blijf relevant door creativiteit te stimuleren in de organisatie

Innovatie is nodig om ook op lange termijn winstgevend te blijven. Om te zorgen dat de organisatie op alle vlakken innoveert is niet alleen creativiteit nodig van de bedrijfstop, maar moeten ideeën gestimuleerd worden vanuit alle lagen van de organisatie. Dit vergt aanpassingen in leiderschapsstijl, organisatie en bedrijfscultuur.

Lange termijn succes door creativiteit

Als organisatie moet je blijven innoveren om, ook op lange termijn, de concurrentie voor te blijven. Ondernemers en managers zijn dan ook continu bezig om de strategie uit te lijnen op de veranderende behoeftes van de markt en in te spelen op huidige en toekomstige marktontwikkelingen. Ook intern wordt continu gekeken naar het optimaliseren van bedrijfsprocessen op basis van de nieuwste mogelijkheden en inzichten om hiermee het rendement te maximaliseren. Dit vergt creativiteit. Om te zorgen dat de organisatie op alle vlakken innoveert is niet alleen creativiteit nodig van de bedrijfstop, maar moeten ideeën gestimuleerd worden vanuit alle lagen van de organisatie. Dit vergt aanpassingen in leiderschapsstijl, organisatie en bedrijfscultuur.

Stimuleer creativiteit met de juiste leiderschapsstijl

In het traditionele onderwijs wordt meer gestuurd op rationeel vermogen dan creativiteit. En hoe meer kennis we hebben, hoe meer beren op de weg we zien. Dit kan creatieve denkprocessen beperken. Bovendien zijn mensen van nature risicomijdend, waardoor vernieuwing actief moet worden gestimuleerd en gewaardeerd. Om creativiteit in te bedden in de organisatie is een aangepaste leiderschapsstijl nodig; gericht op het inspireren en motiveren van mensen en vrijheid om te falen. Ook moet er ruimte voor innovatie gecreëerd worden in functies naast de dagelijkse werkzaamheden.

Benodigde organisatieaanpassingen

Naast aanpassingen in leiderschapsstijl is ook een een bedrijfscultuur waarin men zich veilig voelt noodzakelijk, waarin mensen met ideeën durven te komen. Door het organiseren van brainstormsessies op regelmatige basis wordt het creatieve denkproces meer gemeengoed en kunnen de ideeën enigszins gestuurd worden in de richting waarin vernieuwende oplossingen het meest nodig zijn. Bovendien ontstaat er een nieuwe cultuur, waarin het geven van input en vernieuwende ideeën de standaard is.

Opvolging geven aan ideeën

Het stimuleren van creativiteit is niet het enige dat nodig is. Opvolging en terugkoppeling is minstens zo belangrijk. Ook is het belangrijk de medewerker te betrekken bij de verdere uitwerking van het idee. Een interactief en digitaal ideeën-platform kan dit proces faciliteren en stimuleren.

Advies nodig?

AKOS weet de weg. Niet voor niets is creativiteit een van onze kernwaarden en hebben wij dit als organisatiespeerpunt van 2020. Als Pionier Sociale Innovatie helpen wij u graag met het stimuleren van creativiteit in uw organisatie of het coachen van medewerkers.

Meer lezen?

https://www.mt.nl/leiderschap/team/zo-maak-je-je-medewerkers-creatiever-en-innovatiever/554284

Referenties