Skip navigation MENU

NEN 4400

Om de betrouwbaarheid van dienstverleners voor opdrachtgevers te waarborgen, bestaat er een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle (onder)aannemers van werk en ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: de NEN 4400 norm. Uitleners en (onder)aannemers van werk met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun (personeels)administratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies én de via hen ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten.

Kortom: deze norm scheidt voor opdrachtgevers het kaf van het koren als het om betrouwbare uitleners en (onder)aannemers van werk gaat.

AKOS voldoet uiteraard volledig aan de NEN 4400 norm en is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid.