Skip navigation MENU

NEN 4400

Om de betrouwbaarheid van dienstverleners voor opdrachtgevers te waarborgen, bestaat er een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle (onder)aannemers van werk en ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: de NEN 4400 norm.

Betrouwbaarheidskeurmerk NEN 4400

Uitleners en (onder)aannemers van werk met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun zaken op orde. Zo betalen ze op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en hebben ze hun (personeels)administratie op orde. Tot slot zijn de via hen ingehuurde medewerkers gerechtigd om in Nederland werk te verrichten. Kortom: deze norm helpt opdrachtgevers het kaf van het koren te scheiden wanneer het gaat om het inschakelen van betrouwbare uitleners en (onder)aannemers.

AKOS legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit en voldoet uiteraard volledig aan de NEN 4400 norm. De certificering voor is uitgevoerd door de Stichting Normering Arbeid  en is een vast terugkerend onderdeel van het kwaliteitsbeleid van AKOS.

AKOS NEN 4400 certificering