Skip navigation MENU

Automotive

In de automotive industrie houden bedrijven zich bezig met de productie van auto’s, bussen, motoren en andere voertuigen. In Nederland zitten een aantal autoproductiebedrijven en heel veel toeleveranciers van de auto-industrie in Europa en wereldwijd. Daarnaast speelt Nederland ook een grote rol als het gaat om kennis in de automotive industrie.

Elektrische auto

De grootste ontwikkeling binnen de automotive sector is het steeds groter wordende aandeel elektrische voertuigen. Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer elektrische auto’s en bussen. En ook de elektrische vrachtwagen is in opkomst. Dit bekent dat bedrijven die onderdelen maken voor verbrandingsmotoren, moeten gaan nadenken wat dit voor consequenties heeft voor hun eigen voortbestaan. De techniek van elektrische auto’s biedt veel kansen en nieuwe mogelijkheden. De elektrische auto wordt bijvoorbeeld klaargestoomd om ook als thuisbatterij te dienen. Maar daar moeten nog wel wat innovaties aan vooraf gaan.

Autonoom rijden

Een toekomstbeeld dat steeds dichterbij komt, is de autonome auto. Er wordt al veel getest met zelfrijdende auto’s, ook in Nederland. Het ultieme doel hier is dat voertuigen zonder menselijk ingrijpen of controle van a naar b rijden. Ideaal voor taxi’s of bezorgdiensten. In het verlengde daarvan zien we dat de auto steeds meer een connected car wordt. Dat betekent simpelweg dat het voertuig is aangesloten op het internet, maar het heeft verregaande gevolgen. Door connectiviteit tussen voertuig en weginfrastructuur is de auto op de hoogte van weg-, weer- en verkeersomstandigheden en door connectiviteit tussen voertuigen onderling over snelheid en rijrichting worden file’s en gevaarlijke situaties voorkomen.

Kansen voor toeleveranciers

Een andere ontwikkeling in de automotive sector is de steeds populairder wordende deelauto en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Daarnaast wordt ook de verbrandingsmotor nog verder ontwikkeld en efficiënter, zuiniger en krachtiger gemaakt. Genoeg om als Nederlandse toeleverancier op in te haken.

Kwaliteit

In de automotive kan AKOS bedrijven bijstaan in het implementeren van nieuwe kwaliteitsverbeterende technologieën. Hierbij kunnen we werkzaamheden op het gebied van engineering en projectmanagement voor rekening nemen. Onze eigen engineers en projectmanagers kijken met een frisse blik en dragen zo nieuwe oplossingen aan. Verder helpt AKOS bij Recruitment van goed opgeleid technisch personeel, met Detachering & Support voor ondersteuning in engineering en constructie en met Consultancy op het vlak van productie-efficiëntie en het goed implementeren van energiebesparende maatregelen.

Ondersteuning in de Automotive industrie
Actief binnen de automotive en behoefte aan een helpende hand? AKOS is op de hoogte van de nieuwste trends en helpt u hierop in te spelen.

Referenties

Development & Engineering