Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Image

Privacyverklaring

AKOS verwerkt persoonsgegevens om kandidaat en opdracht- of werkgever bij elkaar te brengen. De verwerking voldoet aan de actuele wet- en regelgeving. Wij beschermen de privacy van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt. In deze verklaring lees je over het hoe en waarom van de verwerking van persoonsgegevens.

1. Toepassingsgebied


Dit privacy statement is geldig voor Eastec AKOS Groep B.V., ATMG B.V. en AKOS B.V. (met de handelsnamen AKOS Projects en AKOS Professionals). In de rest van dit statement wordt de term AKOS gebruikt.

Binnen deze B.V.’s kan een beperkt aantal medewerkers persoonsgegevens inzien en al deze medewerkers hebben een geheimhoudingsbeding ondertekend.

Dit statement behandelt de omgang van persoonsgegevens van kandidaten bij AKOS. Informatie over privacy van onze medewerkers, ingehuurde personen of contactpersonen bij (potentiële) klanten, kun je opvragen via onderstaand contactpersoon.

2. Welke persoonsgegevens?


AKOS verwerkt uitsluitend algemene persoonsgegevens en geen bijzondere of strafrechtelijke gegevens. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van welke persoonsgegevens je met ons deelt. Als je jezelf inschrijft (via sollicitatie of job alert) zijn dat in ieder geval: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Indien je besluit om (een deel van) jouw persoonsgegevens niet te verstrekken, kan AKOS besluiten geen inspanningen te verrichten om een geschikte baan of project voor je te zoeken.

 3. Doel van de verwerking


Het belangrijkste doel is dat jouw gegevens gebruikt worden om ons werk te kunnen doen, namelijk jou zo snel en goed mogelijk te voorzien van een passende baan of project. Met jouw gegevens kunnen we:

Je snel vinden bij een passende vacature bij AKOS zelf of bij opdrachtgevers van AKOS;
Met jou communiceren over (nieuwe) vacatures;
Je voorstellen aan een potentiele opdracht- of werkgever, overigens uitsluitend nadat we dit met jou hebben besproken en je ons hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven;
Een goede bemiddeling tot stand brengen, zowel inhoudelijk als arbeidsvoorwaardelijk.
Tot slot kan AKOS persoonsgegevens vastleggen om te kunnen voldoen aan gestelde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als je gebruik hebt gemaakt van de Gouden Tip regeling.

 4. Bewaartermijn


AKOS bewaart jouw persoonsgegevens:

Zonder toestemming maximaal 1 maand;
Met toestemming maximaal 2 jaar;
Met een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account maximaal 5 jaar.

5. Rechtsgrond


AKOS heeft 2 rechtsgronden om jouw persoonsgegevens te verwerken:

Toestemming voor max. 2 jaar: schriftelijke toestemming via je inschrijving of e-mail.
Toestemming en gerechtvaardigd belang voor max. 5 jaar: d.m.v. een persoonlijk ‘MIJN AKOS’ account.
Toelichting: Om kwalitatief hoogwaardige bemiddelingen te doen zijn persoonsgegevens van voldoende kwaliteit voor AKOS van groot belang.

Gezien het privacybelang van de kandidaat doet AKOS dat alleen als de kandidaat een persoonlijk AKOS-account heeft en daarmee zelf zijn persoonsgegevens kan beheren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden


AKOS verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en deelt ook geen persoonsgegevens met instanties in het buitenland. In Nederland deelt AKOS persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:

Potentiele opdracht- of werkgever, overigens uitsluitend nadat jij hiervoor (mondeling) toestemming hebt gegeven;
Leveranciers van onze website en CRM systeem;
Leveranciers van pre-employment screenings en assessments.
Vanzelfsprekend hebben deze partijen eenzelfde verantwoordelijkheid t.a.v. jouw persoonsgegevens. Overigens zijn deze partijen zelf aansprakelijk voor de juiste verwerking van jouw persoonsgegevens en aanvaart AKOS geen aansprakelijkheid voor de wijze van verwerking door de ontvangers van persoonsgegevens.

 7. Verwijderen of aanpassen van uw persoonsgegevens


Je hebt recht om:

Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens op te vragen om het in te zien of over te zetten naar een andere partij;
Feitelijke, elektronisch opgeslagen persoonsgegevens aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. Personen met een account bij AKOS kunnen dit zelfstandig doen via hun AKOS- account;
Te allen tijde je toestemming in te trekken;
Een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken;
Je af te melden via een afmeldingslink voor job alerts en/of nieuwsbrieven.
AKOS voert je verzoek binnen 1 maand uit of reageert binnen deze termijn dat zij aan jouw verzoek geen gehoor kan geven.

AKOS maakt in het sollicitatieproces gebruik van een automatische screening op harde eisen die van tevoren zijn opgesteld. Kandidaten die niet voldoen aan deze harde eisen, worden automatisch afgewezen. Overige sollicitaties worden door hiertoe bevoegde AKOS medewerkers behandeld.

8. Wijziging van het privacy statement


AKOS behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.

Bezwaar
Heb je bezwaar t.a.v. de omgang met persoonsgegevens door AKOS dan kun je je bezwaar schriftelijk sturen naar ondergetekende.

Contact
Wil je meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens mail dan naar privacy@akos.nl.

9. Cookies


Lees ons cookiebeleid.

10. Verwijderen gegevens


Om je registratie te laten verwijderen kun je een e-mailbericht sturen naar privacy@akos.nl met het verzoek je persoonsgegevens te verwijderen.

Deze pagina is het laatst aangepast op: 25-9-2018.