Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

Shaded Views in Annotation – Creo Elements/Direct Modeling 19.0

In Annotation kan er voor ieder aanzicht gekozen worden voor een ‘Shaded View’. In figuur 1 zie je direct een voorbeeld van het verschil tussen een classic & shaded view. Deze optie creëert een afbeelding met kleuren van het 3D-model. Hierdoor kun je op de tekening meer details van het model weergeven. Het is zelfs mogelijk om de ingebouwde render module te gebruiken om van het 3D-model een fotorealistisch aanzicht te maken.

Van Classic view naar Shaded view

Om van een Classic view een Shaded view te maken moet er een wijziging in de view properties gemaakt worden. Deze optie is te vinden onder de ‘Calc(ulation) Mode’ in de ‘View Properties’ van een aanzicht. De view properties bieden instellingen die de gebruiker kan aanpassen om de weergave van de aanzichten te wijzigen. Wanneer er een optie gekozen wordt waarin Shaded voorkomt zal er aan de linkerkant een extra tab genaamd ‘Shaded’ verschijnen (zie figuur 2). De overige instellingen die daar verschijnen worden verderop in dit artikel behandeld.


 

Figuur 2


De Shaded View optie kan ook in combinatie met de ‘Classic’ en ‘Graphic’ view gekozen worden waarbij ook de fotorealistische optie gebruikt kan worden (zie Figuur 1).  

De aanzichtmogelijkheden met de weergave-opties die dan ontstaan zijn hieronder weergegeven, deze zijn te kiezen in het drop down-menu:

 • Classic of Graphics
  • 2D-geometrie zichtbaar
  • Bemating mogelijk
 • Shaded
  • Geen 2D-geometrie zichtbaar
  • Bemating niet mogelijk
  •  Afbeelding van het 3D-model


Opmerking: Bemating die in de modeling omgeving aan het 3D-model is aangebracht, door middel van de 3D-documentation module, kan wel zichtbaar gemaakt worden. Hiervoor moet de 100% transfer modus aangezet worden. (zie figuur 3).


   Figuur 3

 • Shaded + Photo-Realistic
  • Geen 2D-geometrie zichtbaar
  • Bemating niet mogelijk
  • Gerenderde afbeelding van het 3D-model
 • Classic of Graphics met Shaded optie
  • 2D-geometrie zichtbaar
  • Bemating mogelijk
  • Afbeelding van het 3D-model
 • Classic of Graphics met Photo-Realistic optie
  • 2D-geometrie zichtbaar
  • Bemating mogelijk
  • Gerenderde afbeelding van het 3D-model

Verschillende opties bij Shaded Views

Er zijn bij de shaded views meerdere opties, deze worden hierna los behandeld.

Colorize Parts
Parts die de shaded views optie hebben worden normaal gesproken weergegeven met de kleur die aan het 3D-model (part en face) hangt. Met de colorize parts optie kunnen deze kleuren overruled worden met andere kleuren die via de geometry styles worden gekozen (zie figuur 2 en 4). Dit werkt overigens alleen met part kleuren en niet met kleuren die op een face zitten.

  

Figuur 4

Photo-Realistic 

De fotorealistische modus geeft grafische verbeteringen aan het aanzicht maar dit heeft tot gevolg dat het updaten van een aanzicht meer tijd vergt. Dit komt doordat er gebruik wordt gemaakt van de rendermodule en er daarnaast in het render-proces gekeken wordt welke materialen aan parts zijn toegewezen (zie figuur 2).

Resolution
Deze instelling kan aangepast worden om de kwaliteit van de shaded view te wijzigen. Deze ‘DPI-waarde’ staat voor het aantal dots per inch. Hoe hoger deze waarde hoe hoger de kwaliteit. Maar hier geldt ook weer dat dit ten koste ga

at van de snelheid en het formaat van de tekening. Wanneer de kwaliteit erg hoog ingesteld wordt zal het programma een melding geven met een maximale voorkeurswaarde. Deze melding kan genegeerd worden, de instelling wordt dan wel doorgevoerd (zie figuur 2).

Het is niet nodig om voor elke view alle handelingen apart uit te voeren. Hiervoor zit er in de view properties een drop down-menu met profielen waar de vooraf gedefinieerde instellingen standaard al in staan (zie figuur 5).

Deze instellingen zijn naar eigen wens in te stellen maar zijn vaak al bepaald door de firma zelf. De default instellingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, de vetgedrukte instellingen hebben betrekking op de shaded views.


 Parameter    Photo-Realistic   Shaded only   Shaded + Geometry  
 :name     PhotoRealistic   ShadedOnly   ShadedGeometry 
 :label Shaded + Geometry   Shaded only   Photo-Realistic  
 :update-mode    :shaded_only    :shaded_only   :graphics 
 :shaded-mode     :on   :on   :on 
 :shaded-resolution  automatic   automatic   automatic  
 :render-mode    :on    :off    :off 
 :use-part-color :on   :on   :on  
 :hidden-line-visible :off   :off   :off  
 :tangent-line-visible:off   :off   :off 
 :remove-duplicate-hiddenlines :on   :on   :on 
 :thread-creation   :off    :off    :off  
 :centerline-creation:off  :off   :off 
 :symmetryline-creation :off  :off   :off 

   

Dit was een relatief korte omschrijving over de toepassing van shaded views in annotation. Door zelf te spelen met de verschillende functies en waarden zie je wat er mogelijk is.

Maarten Fijnvandraat