Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

Kwaliteitsbeleid

AKOS voert een gedegen kwaliteitsbeleid. Dat begint bij een gestructureerde interne organisatie, waarbij klanten, medewerkers en leveranciers er vanuit kunnen gaan dat AKOS zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving houdt, de integriteitsregels in acht neemt, de fiscale afdrachten op tijd verzorgt, salarissen en facturen op tijd betaalt en haar afspraken nakomt.

Dat AKOS NEN 4400 en ISO 9001:2015 gecertificeerd is, is voor AKOS dan ook meer een vanzelfsprekendheid dan een verdienste.

Download hier ons kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitsysteem

AKOS legt de lat hoog als het gaat om kwaliteit. Organisatiebreed wordt de performance van AKOS structureel gemeten en waar mogelijk verbeterd. Daarbij hanteert AKOS diverse tools:

  • periodieke online medewerker- en klanttevredenheidsonderzoeken
  • project- en recruitment evaluaties voor zowel klanten als medewerkers
  • gestructureerd systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • periodieke in- en externe kwaliteitsaudits
  • pre-employment screening door Pescheck van alle nieuwe medewerkers en van kandidaten die bemiddeld worden door onze recruitment service

Hiermee heeft AKOS een krachtig systeem in handen, waarmee structureel het kwaliteitsniveau geborgd en waar nodig verbeterd wordt.

Een klacht?

Ondanks ons gedegen kwaliteitsbeleid kan er ook bij AKOS wel eens een fout worden gemaakt. Uiteraard dient een fout zo snel mogelijk te worden opgelost door degene die de fout heeft veroorzaakt.

Maar mocht u van mening zijn dat een fout niet adequaat is opgelost, dan worden wij daar graag direct over ge├»nformeerd. Iedere klacht wordt bij AKOS serieus genomen en afgehandeld volgens een heldere procedure. Uiteraard wordt degene die de klacht heeft ingediend ge├»nformeerd over de verdere afhandeling.

Stuur uw klacht naar onze manager HR & O en vermeld in uw bericht, naast uw contactgegevens, duidelijk de aard van de klacht en (indien bekend) de naam van de persoon binnen AKOS die betrokken is geweest bij de oorzaak van uw klacht. 

Meer weten over ons kwaliteitsbeleid? Informeer bij Henrike.
Henrike VerhoeveManager HR & O