Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Image

Sponsorbeleid AKOS

AKOS stelt jaarlijks een sponsorbudget vast, waarbij AKOS zich uitdrukkelijk beperkt tot organisaties die zich ten doel hebben gesteld kansarmen en zwakken in de samenleving op structurele wijze te helpen. Dit kunnen kleine lokale stichtingen zijn, maar ook grote, wereldwijde organisaties. 

Sponsordoelen

AKOS steunt met name organisaties die zich inzetten voor een betere toekomst van de meest kwetsbare groep in onze samenleving: kinderen in oorlogsgebieden en derde wereld landen. Zoals AKOS streeft naar lange termijn relaties met al haar stakeholders, heeft AKOS ervoor gekozen om binnen de gestelde criteria een beperkt aantal organisaties voor meerdere jaren te steunen:  


Ben van VuurenDirecteur