Skip navigation MENU

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

De Persoonlijke Profiel Analyse methode van Thomas International (PPA) geeft inzicht in het werkgedrag van mensen. Dit assessment geeft aan hoe iemand zichzelf ziet, hoe diegene reageert en handelt onder druk en hoe hij of zij zich opstelt in zijn huidige werksituatie.

Voordeel PPA

Het voordeel van deze analyse is dat je van tevoren een gedragsprofiel kunt vaststellen en het assessment hierop kunt afstemmen. De beslissing op het gebied van werving en selectie kan op basis van deze analyse met meer zekerheid worden genomen. Medewerkers van AKOS zijn gecertificeerd om dit assessment af te nemen en te analyseren.

DISC-theorie

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) werd begin jaren zestig ontwikkeld gebaseerd op de DISC-theorie. De letters uit DISC staan voor:

[D] Dominantie en resultaatgericht
[I] Invloed op en het werken met en door middel van anderen
[S] Stabiliteit, zekerheid, plannen en ondersteunen
[C] Conformiteit, procedureel, punctueel en analyserend

Toepassing

De PPA is een psychometrisch assessment en brengt onder andere sterke en zwakke kanten, communicatiestijl en voorkeursgedrag in kaart. Het PPA-assessment wordt bijvoorbeeld ingezet om de juiste persoon te selecteren en te bepalen wie voor promotie in aanmerking komt.

PPA-assessment en resultaten

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse duurt ongeveer tien minuten. Bij werving en selectie wordt het assessment meestal ingezet in een tweede of derde gespreksronde. De kandidaat maakt thuis (online) het assessment en krijgt vervolgens een gesprek met een gecertificeerde AKOS-assessor om de uitkomst te ontvangen en te bespreken. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat ontvangen, met goedkeuring van de kandidaat, achteraf een volledige rapportage inclusief een toelichting van de gecertificeerde AKOS-assessor.

De volledige rapportage bestaat uit een gedragsprofiel van de kandidaat waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen.

Kosten

De kosten van een PPA-assessment bedragen €495,- excl. BTW per assessment.

Interesse?

Wilt u weten hoe de Persoonlijke Profiel Analyse in uw organisatie kan worden benut bij de werving en selectie van engineers? Neem dan contact op!

Naast het PPA-assessment bieden wij ook het General Intelligence Assessment (GIA) aan. Lees er meer over op deze pagina.