Skip navigation MENU

Mens

Bepalend voor het succes van uw onderneming!

Het menselijk kapitaal is één van de belangrijkste kritische factoren van elke onderneming. Uw mensen bepalen de eerste indruk, de effectiviteit en de kennis die uw organisatie in huis heeft. AKOS helpt u om mensen in hun kracht te zetten en hiermee de organisatie in haar kracht te zetten. Met een frisse blik analyseren wij uw organisatie en brengen wij onafhankelijk advies uit. Ook voor de oplossing kunt u ons inschakelen. Onder andere voor ontwikkeling, opleiding en training, werving en selectie of tijdelijke ondersteuning, interim-management of management search.

Werving & Selectie

Personeel vinden, binden en boeien is een vak apart. Een vak dat wij als geen ander beheersen. AKOS helpt u de juiste mensen te vinden. Wij bemiddelen mensen met de juiste capaciteiten en matchend met uw organisatiecultuur. Wij kijken verder dan alleen kennis en ervaring. Ook ambities, leervermogen, (verborgen) talent en persoonlijkheid zijn bepalend voor een duurzame en kwalitatieve bemiddeling. Wij richten ons op hbo of wo opgeleide professionals met een technische of technisch bedrijfskundige achtergrond. Lees hier meer.

HR-advies

De juiste persoon op de juiste plek, is de basis voor succes. Iemand excelleert pas als hij of zij doet waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Wij helpen u graag met analyse van, advies over en de aanpak rondom het werven, inzetten, behouden en ontwikkelen van professionals binnen de industrie. Samen met u bekijken we welke professionals u nodig heeft en of uw huidige werknemers de potentie hebben om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. Wij helpen u graag met advies rondom:

  • Duurzame inzetbaarheid.
  • Instroom, doorstroom en uitstroom.
  • Employer branding en sociale innovatie.

Opleiding & training

Mensen ontwikkelen, is mensen aan boord houden. Zodat zij werken aan hun persoonlijke groei en tegelijkertijd meegroeien met uw ambities. Duurzame inzetbaarheid vereist opleiding en training. Van individuen, teams en de hele organisatie. Wij laten uw mensen groeien met advies en oplossingen rondom onder andere:

  • Ontwikkelen en coachen van teams en individuen.
  • Trainingen, cursussen en opleidingen.
  • Maatwerk ontwikkelingsprogramma’s.

En zo doen wij het bij AKOS zelf

Onze medewerkers staan aan de basis van onze kwaliteit. AKOS besteedt veel aandacht aan sociale innovatie en voert een modern personeelsbeleid. Wij luisteren naar onze mensen en passen daar ons beleid op aan. We investeren veel in competenties en loopbaanontwikkeling. Sinds 5 jaar hebben we iemand aangesteld die zich volledig richt op ontwikkeling en inzetbaarheid van personeel. Onze medewerkerstevredenheid én klanttevredenheid zijn mede hierdoor de afgelopen jaren significant gestegen. En daar zijn wij trots op!

De beste resultaten met de juiste mensen op de juiste plek?