Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

Sheet metal module - Creo Elements/Direct Modeling

In een reeks artikelen wil ik een paar handige modules behandelen die beschikbaar zijn in Creo Elements. Een aantal modules zitten in de basisuitrusting inbegrepen en kunnen zonder aparte licenties geactiveerd worden. Maar voor de meeste modules is het aanschaffen van een aparte licentie een vereiste. Het eerste artikel zal gaan over de Sheet Metal module in Creo versie 19.0

Binnen Creo Elements kan plaatwerk(Sheets) op verschillende manieren worden opgezet. Met de standaard modelleer tools, basic sheets (figuur 1), sheet metal (figuur 2) of in combinatie met elkaar.


 Figuur 1 Figuur 2

Basic sheets is een module die in de eerdergenoemde basis uitrusting van Creo Elements zit. Voor de Sheet Metal module is een aparte licentie nodig. Het verschil tussen beide modules is te zien in figuur 3.

Figuur 3

In de meeste gevallen werkt Basic Sheets prima. Wordt het plaatwerk complexer en wordt er met grote regelmaat mee gewerkt dan heeft de Sheet metal de voorkeur.

Het opzetten van een Sheet Metal part

Het opzetten van een Sheet Metal part kun je doen door de onderstaande stappen te doorlopen.
- Sheet metal module activeren via [File] -> [Modules] -> [Applications] -> [Sheet Metal]
- Na het activeren verschijnt automatisch de Sheet Metal tab. Is dit niet het geval dan kan de Sheet Metal tab zichtbaar gemaakt worden
  door onder de Applications tab ‘Sheet Metal’ te selecteren (figuur 4).


Figuur 4

- Onder de [New by] knop (figuur 5) zitten vier mogelijkheden om een sheet te maken (er zijn natuurlijk meerdere manieren om een sheet
  te creëren, maar beperk het eerst tot de polyline). Ze spreken eigenlijk wel voor zich. De keuze hangt af van het te maken onderdeel en
  de gebruiker.


Figuur 5

Een voorbeeld met de polyline

  1. Maak een workplane met de schets uit figuur 6.

    Figuur 6
2. Kies Polyline onder de [New by] knop (figuur 7)

3. Het workplane met de schets wordt meestal automatisch herkend.

4. Kies het [Materiaal]. (De standaard database bevat een aantal materialen met diktes. Het aanmaken/aanpassen van deze database en de achterliggende werking van de shop met buigprocessen laat ik even buiten beschouwing.)

5. Kies bij de knop [Side] een kant van de lijn die je als de binnenzijde of buitenzijde wilt nemen.

6. Vul de overige velden in. De gekozen plaatdikte is 3mm

Figuur 7

7. Het model is als volgt en onder de part in de [Structure Browser] kun je nu de zettingen(bends) als features terugvinden.
8. Achteraf de plaatdikte wijzigen kan eenvoudig door middel van de [Material] knop in de[Modify Sheet] section (figuur 9).


Figuur 8Figuur 9

9. Kies de face/zijde in welke richting de plaat moet verdikken (figuur 10).


Figuur 10

10. Belangrijk om na deze verandering de radii te controleren en waar nodig te veranderen. Deze wordt namelijk niet automatisch meegenomen.

11. Selecteer [Modify] onder [Bend] (figuur 11).

Figuur 11

12. Onder de knop [Bends] kan je vervolgens de zettingen kiezen. Door het hele part in één keer te boxen worden alle bends geselecteerd (figuur 12).

Figuur 12

13. Om nu een extra zetting toe te voegen wordt de [Lip] tool gebruikt (figuur 13). Het voordeel hiervan is dat er automatisch rekening     wordt gehouden met overige zettingen en hoe de plaat zich gedraagt bij het uitvouwen.
14. Uit- en invouwen van het part of een enkele zetting kan op elk moment (figuur 13). Dit is gelijk ook een goede controle of het onderdeel correct is opgezet.


Figuur 13

15. Door te stoeien met waarden in de verschillende gebieden krijg je een goed beeld hoe de ‘lip’ geplaatst kan worden. 

 16. Naast de [Lip] tool zitten nog een aantal andere tools die het proberen waard zijn en goede hulp kunnen bieden bij het opzetten (figuur 14).


Figuur 14

Tot slot is een belangrijke tool binnen de Sheet Metal module de [Orth Side] knop. Deze knop ‘corrigeert’ de plaatuitslag wanneer er met bijvoorbeeld de punch tool een doorsnijding wordt gemaakt door een zetting.

- Na de punch tool is te zien dat de plaat niet gelijk is aan de werkelijkheid (figuur 15). De schuine kant hoort haaks ten opzichte van het
  voorste vlak te liggen. (Er vanuit gaande dat het model door alleen zetten wordt gemaakt).
- Punch een hoek uit de plaat door middel van een workplane met schets.


Figuur 15

- Vouw de plaat uit door de [Unfold Parts] knop.
- Selecteer de [Orth Side] knop.
- Er wordt automatisch een base face geselecteerd. Een andere base face kiezen is mogelijk (figuur 16).


Figuur 16

- Na de tool het part ‘terugvouwen’ d.m.v. de [Refold Parts] tool. Het uiteindelijk resultaat spreekt voor zich (figuur 17). Nu kan er een
  correcte plaat uitslag voor bijvoorbeeld Annotation gemaakt worden (figuur 18).


Figuur 17

Probeer zelf ook met een aantal tools te experimenteren. Hierdoor zal je voor jezelf de snelste en gemakkelijkste manier vinden om een correcte Sheet op te zetten.Succes!


Figuur 18