Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

PTC Creo Parametric – Make Flexible commando met Sheetmetal

Met het ‘Make Flexible’ commando in Creo Parametric (Pro/Engineer) kunnen er verschillende finish parts gerealiseerd worden voor o.a. sheetmetal onderdelen in een samenstelling die uit eenzelfde stockpart gemaakt.

In dit artikel volgt een uitleg hoe dit in Creo Parametric opgelost kan worden.1. We maken een nieuw onderdeel aan en kiezen: ‘Part’ en ‘Sheetmetal’ (zie figuur 1).


Figuur 1


2. Nu verschijnen de verschillende Sheetmetal functies in de ribbon. Wanneer dit niet het geval is controleer dan of er bij het aanmaken van het nieuwe part het juiste Sub-type is gekozen.

3. Kies daarna het ‘Planar’ commando en selecteer een gewenste plane om een schets aan te maken. Deze dient als basisvlak vanwaar we de zettingen gaan opzetten (zie figuur 2).


Figuur 2


4. Begin nu met de schets die je wil maken, zie een voorbeeld in figuur 3.


Figuur 3 


5. We valideren de schets en geven vervolgens een dikte op. De dikte van de plaat in het voorbeeld is 2mm. De functies die bij stap 3 nog niet gebruikt konden worden zijn nu wel beschikbaar (zie figuur 4).


Figuur 4

6. Maak met het ‘Flat’ commando de gewenste zettingen of produceer de contour uit figuur 5.In het geval van een complex model is het verstandig om de features te hernoemen, dit biedt later in het proces meer duidelijkheid.


Figuur 5


7. Nu is het belangrijk om de hoeken van de twee gemaakte bend features op 0° te zetten. Dit is representatief aan het ‘echte’ stockpart. Door middel van de edit functie op de bend features verschijnen de betreffende maten. Zie hiervoor figuur 6 en 7, met als eindresultaat figuur 8.


Figuur 6


Figuur 7


Figuur 8

8. Vervolgens gaan we de aangemaakte features gelijk suppressen zodat we een tweede variant van het stockpart kunnen maken (zie figuur 9). Wat er nu gebeurd is dat alle ‘finish’ varianten van het stockpart in het stockpart gecreëerd zullen worden.


Figuur 9

9. We creëren nu een tweede variant op het stockpart met de zetting in spiegelbeeld. Hierbij geldt ook weer dat het verstandig is om de features een naam te geven. Hierna wederom voor de nieuwe zettingen de hoeken via de edit functie op 0° zetten (zie figuur 10).



Figuur 10

10. Als eindresultaat hebben we een uitgevouwen onderdeel gelijk aan figuur 11. Sla dit sheetmetal part op.


Figuur 11

Om met het ‘Make Flexible’ commando te kunnen werken moet er een samenstelling aangemaakt worden. In deze samenstelling kunnen we dus meerdere gelijke stockparts plaatsen die als finish part van elkaar verschillen.

11. We maken een nieuw part aan en kiezen: ‘Assembly’ en ‘Design’ (zie figuur 12).


Figuur 12

12. Plaats met het ‘Assemble’ commando het zojuist aangemaakte stockpart in de samenstelling.
13. Hierna kunnen we het ‘Make Flexible’ commando uitvoeren. Door middel van rechtermuisknop op het stockpart kan deze functie gekozen worden (zie figuur 13).


Figuur 13

14. Het venster uit figuur 14 verschijnt nu. In dit venster moeten de features en dimensies gekozen worden we beginnen met de features.


Figuur 14

15. Selecteer in de Model Tree alle features en druk op de plus in het ‘Varied Items’ venster. Automatisch zal de status overgenomen worden uit het model. Om nu de variant met de zettingen omhoog te creëren moeten de ‘up’ features de resumed status krijgen en de ‘down’ features de suppressed status (zie figuur 15).


Figuur 15

16. In de Model Tree is nu te zien dat de bovenstaande actie is uitgevoerd. Valideer door op OK te drukken. De icoon van het stockpart zal veranderen en is nu te herkennen als ‘Flexible’ part (zie figuur 16).


Figuur 16

17. Nu gaan we opnieuw het ‘Varied Items’ venster oproepen om de hoekdimensies aan te passen zodat we weer het gezette onderdeel creëren. Door middel van rechtermuisknop, ‘Edit Definition’ (zie figuur 17).


Figuur 17

18. In de ribbon verschijnt nu een extra flexibility tab. Selecteer ‘Varied Items’ (zie figuur 18).


Figuur 18

19. Ga naar de tab Dimensions. Selecteer in de Model Tree de gewenste feature. De dimensies verschijnen nu in het 3D-model. Selecteer de hoekdimensie en druk in het ‘Varied Items’ venster op de plus (zie figuur 19).


Figuur 19

20. Definieer nu de nieuwe hoeken in de laatste kolommen voor de beide zettingen (zie figuur 20). Valideer door op ok te drukken en het gewenste resultaat verschijnt op het scherm.


Figuur 20

Probeer nu om het tweede stockpart te plaatsen en deze door middel van het ‘Make Flexible’ commando om te zetten naar het spiegelbeeldige finishpart. Zorg ervoor dat de eerdere uitgevoerde stappen nu allemaal voor de DOWN features gelden. Het uiteindelijke resultaat is te zien in figuur 21.

Figuur 21

Het ‘Make Flexible’ commando kan natuurlijk voor meerdere toepassingen gebruikt worden. Dit artikel beschreef een van de toepassingen. Wellicht geeft dit artikel nieuwe inzichten en helpt het bij het ontwerpproces.

Maarten Fijnvandraat