Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

Modelleren in SolidWorks

In dit artikel vind je een introductie over het modelleren met Solidworks. Er wordt ingegaan op een aantal zaken waar men vooraf en gedurende het modelleren mee te maken krijgt. In dit artikel zijn diverse tips en tricks verwerkt. Cursief geplaatste woorden kunnen als zoekterm in de help van Solidworks worden gebruikt.

Templates

Modelleren begint met het maken van een set templates indien deze nog niet beschikbaar zijn. In templates worden veel voorkomende modeleigenschappen vastgelegd. Denk hierbij onder andere aan welke units(mm) er gebruikt worden, een property voor gewicht, descriptions en materiaal gebruik.


Bij AKOS is er een template set beschikbaar. Deze set bevat templates voor een part, een assembly en een drawing template voor de verschillende papierformaten. Voor de stuklijsten zijn er ook passende templates beschikbaar.

Deze template set is op elkaar afgestemd zodat de verschillende properties op de juiste plek in de stuklijst en in de onderhoek van een drawing terecht komen.

De opbouw van een part

Zorg dat het model simpel van opbouw is en blijft. Houd in gedachte met welke stappen het product “in het echt” geproduceerd zou worden en volg deze stappen ook bij de opbouw in Solidworks. Prop bij het modelleren van een plaat met gaten dan ook niet de gehele contour inclusief de gaten in één sketch om daarna met één Extrude Boss het model te maken.

Denk ook altijd vooruit, want er wijzigt altijd iets, bijvoorbeeld; wat zijn de gevolgen voor de relaties van de verschillende features als een onderdeel langer of dikker wordt.

Houd bij het opzetten ook rekening met de positie waarop het onderdeel in de samenstelling wordt geplaatst en modelleer op symmetrische wijze rondom de planes.

Maak gebruik van features die Solidworks te bieden heeft en plaats relaties in sketches.

Zie als voorbeeld de afgebeelde rechthoek (figuur 1). Door gebruik te maken van de Centre Rectangle feature kan met twee dimensies worden volstaan om het model Fully Defined te maken. Verandert de hoogte of de breedte dan blijft het model altijd symmetrisch rondom de oorsprong. Laat de computer waar het kan, het rekenwerk uitvoeren.

Figuur 2

elangrijk is dat alle (-) vermeldingen (figuur 2) worden aangepakt! Zijn er Under Defined sketches dan kunnen deze bij het wijzigen van bovenliggende features op onverwachte wijze reageren.

Maak bij gaten gebruik van de Hole-wizard, deze feature maakt het mogelijk om later in een samenstelling gebruik te maken van feature driven patronen.

Opbouw van een assembly

Bij het plaatsen van het eerste onderdeel dient er al rekening te worden gehouden met de opbouw en oriëntatie van de samenstelling. Dit zodat er geen wagen ontstaat met de wielen aan de zijkant als de samenstelling Isometrisch wordt gepositioneerd.

Net als bij een part is het beter om de (-) under defined onderdelen weg te werken. Onderdelen die niet (volledig) met mates zijn gekoppeld aan de rest, kunnen bij het veranderen van onderdelen niet of juist onverwacht verplaatsen (exploded views).

Maak gebruik van configuraties om verschillende situaties weer te geven, bijvoorbeeld een slag van een constructie.

Maak zoveel mogelijk gebruik van de standaard mates. Het opstapelen van advanced mates maakt een samenstelling niet stabieler.

Opbouw van een drawing

Zorg dat er bij het maken van een drawing altijd de Default configuratie van een part of van een assembly kan worden gebruikt. Middels een alternate position view kunnen meerdere configuraties over elkaar heen worden gelegd om zo bijvoorbeeld de in- en uitgaande slag van een constructie weer te geven.

Tips bij het werken met Solidworks

  • Stel sneltoetsen in voor functies die veel gebruikt worden, bijvoorbeeld de toets “D” voor smart Dimensions.
  • Kijk ook eens naar het “Shortcut Bar / Snelmenu” wat onder de toets “S” zit, dit menu is voor de part, assembly en drawing omgeving specifiek en naar eigen inzicht aan te passen. Het menu wat hierbij verschijnt, verschijnt altijd waar de muis zich bevindt, dit scheelt op een dag veel muisbewegingen.
  • Gebruik je liever geen sneltoetsen, werkbalken zijn ook naar eigen smaak aan te passen en te positioneren op het werkvlak
  • Een andere optie vormen de Mouse Gestures (verschijnt als de rechter muisknop vast wordt gehouden)
  • Alle voorkeuren zijn aan te passen via tools > Customize
  • Ben je steeds dezelfde zaken aan het aanpassen bij het modelleren, dan wordt het tijd voor een gewijzigde template
  • Verwijder configuraties in een model die niet meer gebruikt worden

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met mij op.

Jasper Brandwagt