Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

SolidWorks documentenstructuur zonder SolidWorks

Het is mogelijk om zonder SolidWorks een structuur van SolidWorks documenten op te bouwen en om deze te wijzigen. In dit artikel wordt er ingegaan op twee tools waar mee dat kan, te weten SolidWorks Treehouse en SolidWorks Explorer.

Met beide tools is het mogelijk om bestaande structuren aan te passen, daarnaast kan met Solidworks Treehouse ook een nieuwe structuur worden opgebouwd.

Solidworks Treehouse

SolidWorks Treehouse is een programma waarmee snel een structuur van SolidWorks documenten kan worden opgezet. SolidWorks Treehouse is te vinden in de SolidWorks Tools folder (Start > SOLIDWORKS 2015 > SOLIDWORKS Tools > SOLIDWORKS Treehouse 2015).

Structuur opbouwen

SolidWorks_Treehouse1.jpg
Afbeelding 1: Structuuropbouw met Solidworks Treehouse

Met SolidWorks Treehouse kunnen de templates middels een drag en drop (slepen en laten vallen) worden gevormd tot een structuur zoals die van afbeelding 1. Door een part of assembly op een eerder geplaatste assembly te “droppen” wordt deze gekoppeld. Ook een drawing kan op deze gelijke wijze aan een part of assembly worden gekoppeld.

Met SolidWorks Treehouse kunnen ook al bestaande structuren worden opgenomen in een nieuw te vormen structuur zoals afbeelding 2 laat zien. Ook biedt SolidWorks Treehouse de mogelijkheid om deze bestaande structuren aan te passen.

SolidWorks_Treehouse_2.jpg
Afbeelding 2: Bestaande structuren kunnen ook worden gekoppeld

Document properties toekennen

Met een dubbelklik op een tegel komen de properties van het betreffende part of assembly naar voren. Bestandsnamen kunnen worden opgegeven en de properties die beschikbaar zijn in de templates kunnen worden ingevuld (zie afbeelding 3).

SolidWorks_Treehouse_3.jpg
Afbeelding 3: Properties ingeven

Van Treehouse naar Solidworks

Als de structuuropbouw in SolidWorks Treehouse gereed is, kan deze worden omgezet en geëxporteerd naar SolidWorks middels het omkaderde pictogram in afbeelding 4. Hierbij worden ook de opgegeven bestandsnamen en de properties mee geëxporteerd.

SolidWorks_Treehouse_4.jpg
Afbeelding 4: Export to Solidworks Documents

Vervolgens zijn de SolidWorks documenten in de opgezette structuur beschikbaar op de gekozen locatie (zie afbeelding 5).

SolidWorks_Treehouse_5.jpg
Afbeelding 5: De geëxporteerde documenten

Deze documenten zijn nu gereed om van inhoud te worden voorzien in SolidWorks. De parts en assemblies zijn lege documenten waarbij de assemblies wel een koppeling hebben naar de parts maar mates zijn er nog niet.

Solidworks Explorer

Met de SolidWorks Explorer kunnen bestaande structuren worden geanalyseerd en aangepast. Bij een eerste keer openen kan de SolidWorks Explorer eruit zien als in afbeelding 6. Door op de dubbele pijl aan de rechterkant te klikken ontvouwt de SolidWorks Explorer zich zodat alle mogelijkheden zichtbaar worden.

SolidWorks_Treehouse_6.jpg
Afbeelding 6: Solidworks Explorer

In de uitgevouwen weergave (afbeelding 7) is links de folderstructuur zichtbaar en rechts een grafische weergave van het geselecteerd onderdeel.

SolidWorks_Treehouse_7.jpg
Afbeelding 7: SolidWorks Explorer, links de folderstructuur, rechts de grafische weergave

In de folderstructuur kunnen acties worden uitgevoerd op de onderdelen met een linker muisklik (LMK). Na het geven van een LMK verschijnt een keuze box met een vijftal opties.

SolidWorks_Treehouse_8.jpg
Afbeelding 8: Acties

De opties van afbeelding 8 uitgelegd van links naar rechts:

 • Document openen - Opent het betreffende document rechtstreeks in Solidworks.
 • Solidworks Pack and Go - Functie die ook in Solidworks zelf beschikbaar is, het verzamelen van bestanden met de mogelijkheid deze in een andere folder te plaatsen (als kopie) of in een ZIP-bestand.
 • Solidworks Rename - Bestandsnamen vervangen waarbij aangegeven kan worden of bepaalde referenties aangepast moeten worden.
 • Solidworks Replace - Bestand vervangen door een ander bestand.
 • Solidworks Move - Hiermee kan een bestand naar een andere folder op de computer of netwerk worden verplaatst.

In de grafische weergave (rechterzijde) van de SolidWorks Explorerer zijn er tabbladen waarin informatie over de bestanden wordt weergegeven:

 • Properties - Geeft de properties zoals vastgelegd in het gebruikte template en de ingevulde waarden weer.
 • Referenties - Laat zien welke parts, assemblies of tekeningen er aan het bestand gekoppeld zijn (top-down).
 • Where used - Laat zien waar het betreffende bestand gebruikt wordt (bottom-up).
 • Configuraties - Geeft de configuraties van het bestand weer.
 • Hyperlinks - Als er hyperlinks in het document zitten worden die hier weergegeven.
 • View - Geeft een 3D weergave van het geselecteerde onderdeel.

Rename in SolidWorks of in Windows

Een waarschuwing bij het gebruik van de actie Rename / Naam wijzigen in Windows. Voor het wijzigen van een bestandsnaam kan het verleidelijk zijn om dit in de Windows verkenner uit te voeren met het “Naam wijzigen” commando. Dit is voor veel bestandstypen geen probleem, maar bij SolidWorks bestanden juist wel.

Het probleem is dat de Windows verkenner geen verwijzingen aanpast. Een samenstelling blijft hierdoor gelinkt naar Part01 terwijl de bestandsnaam gewijzigd is naar Part200. Als vervolgens deze assembly wordt geopend dan verschijnt er een foutmelding met de melding dat er een onderdeel (Part01) niet te vinden is. Dit is handmatig te herstellen, maar vergt extra handelingen omdat het betreffende bestand opgezocht moet worden.

Heb je vragen of opmerkingen over dit artikel of over SolidWorks? Stel ze gerust onder dit artikel.

Met vriendelijke groet,

Jasper Brandwagt
Mechanical Engineer & key-user SolidWorks bij AKOS