Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

Het toepassen van configuraties en display states in SolidWorks

Middels Configuraties (configurations) en Display States geeft Solidworks engineers een mogelijkheid om meerdere varianten van een model aan te maken zonder dat er voor elk van deze varianten een nieuw document hoeft te worden opgeslagen. In dit artikel zal er nader worden ingegaan op hoe deze features toegepast kunnen worden.

Configuraties

Configuraties geven de mogelijkheid om varianten van een model aan te maken waarbij er variatie in de maatvoering aanwezig is of waarbij features van een part of onderdelen van een samenstelling gesuppressd kunnen worden.

Configuraties kunnen worden toegepast op meerdere niveaus:

  • Configuraties op part niveau
    Met het aanbrengen van configuraties in een part kunnen snel verschillende afmetingen van een product aangemaakt worden. Ook kan een configuratie gebruikt worden om bepaalde features te (un)suppressen om zo bijvoorbeeld verschillende bewerkingsstappen op een tekening te kunnen weergeven.
  • Configuraties op samenstellingsniveau
    Met een configuratie in een samenstelling is het mogelijk om de toegepaste configuratie(s) van een part of sub-samenstelling weer te geven of om onderdelen te suppressen. Ook kunnen mates worden aangestuurd en indien nodig op verschillende waarden (afstanden) worden ingesteld om zo verschillende posities van een mechanisme statisch weer te geven.
  • Configuraties in een tekening
    Vast gelegde standen in configuraties zijn ook bruikbaar om middels een alternative position op een drawing weer te geven. Hiermee kunnen dan bijvoorbeeld uiterste standen van een mechanisme worden weergegeven in één drawing view.

Configuraties vs Derived configuraties

In Solidworks is er een mogelijkheid om een configuratie afhankelijk te maken van een andere configuratie middels een parent and child relatie. In Solidworks wordt deze configuratievorm aangeduid met Derived configuration. Wordt een parent configuration aangepast dan zal van de derived configuratie een aantal features mee wijzigen.

Als voorbeeld een tweetal wielen. Wijzigt in de parent configuratie de wieldiameter (Ø350 naar Ø500) dan krijgen de derived configurations ook deze gewijzigde wieldiameter. Het spakenpatroon is echter vastgelegd in een derived configuration en deze blijft daardoor ongewijzigd.

 

Situatie 1

Situatie 2

Parent configuratie

Wiel Ø350

Wiel Ø500

Derived configuratie

> Optie 3 spaken

> Optie 3 spaken

Derived configuratie

> Opties 5 spaken

> Opties 5 spaken

Configuraties aanmaken
Configuraties kunnen op verschillende wijzen worden aangemaakt door het geven van een rechtermuisklik (RMK) of door het aanmaken van een designtabel. Voor dit artikel worden de details van het aanmaken van een designtabel buiten beschouwing gelaten, als hier interesse voor is, laat het mij weten.

In de feature manager design tree geeft het derde tabblad de ConfigurationManager weer. Om een “gewone” configuratie aan te maken dient er een RMK op de bovenste regel te worden gegeven, waarna het volgende menu verschijnt:

SolidWorks_Configuraties_1.jpg

Om een derived configuratie aan te maken dient er een RMK op een configuratie te worden gegeven die als “parent” gaat dienen:

SolidWorks_Configuraties_2.jpg

Voor beide configuratievormen geldt dat in de vervolgstap een naam voor de configuratie kan worden opgegeven.

Hoe toe te passen

Let er bij het gebruik van configuraties op dat de toepassing en de naamgeving logisch blijft. Solidworks kent geen grens in het aantal toe te kennen configuraties maar de engineers die met Solidworks werken wel. De naamgeving kan voor de engineer die de configuratie heeft aangemaakt duidelijk zijn, maar als het project later wordt opgepakt door een andere engineer dan is het soms een heel gepuzzel wat een bepaalde “gecodeerde” naam betekent.

Display States

De simpelste omschrijving is dat Display States in het feite niets anders is dan een grafische configuratie. Met Display States is het mogelijk om de verschijningsvorm / uiterlijk van faces, features, bodies maar ook parts en (sub)-assemblies te wijzigen. Met Display States kan er controle worden uitgeoefend of delen niet of juist wel zichtbaar zijn (Hide / Show) maar ook dat onderdelen van afwijkende kleur kunnen worden voorzien of doorzichtig kunnen worden gemaakt.

Aanmaken van een Display State

Aan de onderkant van de ConfigurationManager zijn de aanwezige Display States te zien. Een RMK in de ruimte onder de kop Display States (linked) of een RMK op een al bestaande Display State geeft de mogelijkheid om een nieuwe Display State toe te voegen.

SolidWorks_Configuraties_3.jpg

Display States kunnen worden gekoppeld aan een configuratie middels de optie aan te vinken “Link Display States to Configurations”. Staat er een vinkje, dan hebben alle configuraties dezelfde Display State. Door het vinkje weg te halen kan er voor een configuratie een aparte Display State worden aangemaakt die afwijkt van de default.

Wanneer te gebruiken

Display States kunnen op verschillende niveaus worden toegepast. Kleurvarianten kunnen op part niveau worden aangemaakt en dan later in een hoger liggend niveau worden getoond. Maar ook vanuit een samenstelling is het mogelijk om lager in de structuur liggende parts van een ander uiterlijk te voorzien.

Denk bij het toepassen van Display States ook weer aan het gebruik van logische naamgeving om de traceerbaarheid van opties voor collega engineers duidelijk te houden.

Hoe display states kunnen worden toegepast:

• Om delen van een ontwerp te verbergen om zo beter zicht te hebben op een wijziging
• Bij onderdelen die in verschillende kleuren getoond moet worden.

Als je meer wilt weten over configuraties of display states of andere mogelijkheden van SolidWorks neem dan contact met mij op.

Jasper Brandwagt