Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
the engineers of development
Image

Het analyseren van SolidWorks modellen

Het analyseren van SolidWorks modellen

Er zijn verschillende redenen waarom je als engineer een SolidWorks model eens nader zou willen analyseren. Zo heeft iedere engineer weleens een part of samenstelling die om onbekende redenen langer dan gemiddeld nodig heeft bij het rebuilden of openen. Een andere inslag voor een analyse is om ontwerpcriteria als gewichten, afmetingen of belastingen die niet overschreden mogen worden in de gaten te houden.In dit artikel worden hiervoor enkele functies beschreven waarmee vooraf, tijdens en achteraf een analyse op de modellen kan worden uitgevoerd.

Algemeen

Een van de oorzaken van een langere rebuildtijd is dat er bestanden worden gebruikt die nog niet naar de laatste versie van SolidWorks zijn geconverteerd. SolidWorks geeft bij de desbetreffende bestanden een waarschuwing dat ze nog niet geconverteerd zijn en er verschijnt een waarschuwingsdriehoekje op het save pictogram.

 Dit pictogram is te zien als modellen geopend zijn, maar in plaats van de zware / grote samenstelling te openen en op zoek te gaan of de AssemblyXpert (hier wordt verder op in dit artikel nog aandacht aan besteed) te gebruiken kun je hiervoor ook een analyse uitvoeren in de Windows verkenner.

Ga naar de map waarin de bestanden staan en zet de weergave op “detailweergave”. In de detailweergave is er een mogelijkheid om kolommen toe te voegen aan het venster.

Afbeelding 1: Kolommen toevoegen in detailweergave

Afbeelding 1: Kolommen toevoegen in detailweergave

Geef daarvoor een Rechter Muis Klik (RMK) op de eerste regel met de kolomtitels en scrol in het venster van afbeelding 1 naar beneden net zo lang tot “SW Last saved with” verschijnt (afhankelijk van de gebruikte versie van Windows kan dit venster er anders uitzien). Vanaf nu is er in de betreffende map in de Windows Verkenner te zien met welke versie van SolidWorks de bestanden zijn aangemaakt (zie afbeelding 2). Zijn het enkele bestanden die wat ouder zijn, dan kunnen deze worden geopend in SolidWorks en met een save actie worden omgezet naar de versie die er op dit moment in gebruik is. Bedenk wel dat als de bestanden eenmaal geconverteerd zijn er geen mogelijkheid meer is om de bestanden met een oudere versie van SolidWorks te openen.

Afbeelding 2: Detailweergave met extra kolom

Zijn het heel veel bestanden dan bied SolidWorks Task Schedeler uitkomst. Dit programma dat te vinden is in de tools map in de program files staat het toe een grote bulk van bestanden om te zetten naar de laatste versie van SolidWorks. Gebruik hiervoor de Convert Files optie zoals weergegeven in afbeelding 3.

Afbeelding 3: Solidworks Task Scheduler

Sensoren

Ontwerpparameters bewaken kan handmatig maar ook geautomatiseerd met Sensoren worden gedaan. De Sensor functie van SolidWorks is te vinden in de FeatureManager Design Tree. Na een RMK verschijnt het venster van afbeelding 4 en kan een sensor aan het model worden toegevoegd.

  Als sensor kunnen de volgende typen worden geselecteerd:
 • Simulation Data Sensor om onder andere stress, verplaatsing, veiligheidsfactor te monitoren.
 • Mass properties Sensor om onder naast gewicht, zwaartepunt en volume te monitoren.
 • Dimension Sensor om aangewezen dimensie te monitoren.
 • Interference detectie Alleen beschikbaar in samenstellingen, sensor om overlappende onderdelen op te sporen.
 • Measurement Sensor om opgegeven afstand te monitoren.
 • Proximity Alleen beschikbaar in samenstellingen, sensor om de nabijheid van onderdelen op te sporen.
 • Costing Data Sensor om de totale kosten, materiaal kosten of de bewerkingskosten te bewaken.
 Afbeelding 4 

Door Alert aan te vinden ontstaat de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als een ontwerpparameter wordt overschreden.Bij Alert zijn de volgende sensor voorwaarden in te stellen:

 • is greater than
 • is less than
 • is exactly
 • is not greater than
 • is not less than
 • is not exactly
 • is between
 • is not between

Analyseren van een Samenstelling

Van een samenstelling zijn verschillende parameters te monitoren. Met het monitoren kunnen rebuildtijden van onderliggende delen inzichtelijk worden gemaakt maar ook waar het zwaarte punt van een ontwerp ligt.

Assembly Visualization

  

Met Assembly Visualtization kunnen properties als gewicht en rebuildtijden van onderdelen in beeld worden gebracht. Deze tool is te vinden op het Evaluate tabblad (afbeelding 5). 

Met de Assembly Visualization is het mogelijk om een ranking toe te kennen aan parts of subassemblies van een samenstelling. De ranking kan worden toegepast op de verschillende properties die een SolidWorks model bezit. 

 Afbeelding 5 
 

In het venster dat geopend wordt (afbeelding 6) kunnen de onderdelen gesorteerd worden op bestandsnaam, aantal en de geselecteerde property (in dit geval gewicht).

Met de knop 1 (naast Filename) is het mogelijk om de property ook in scorebalken te vertalen, hoe hoger de propertywaarde hoe langer de balk.

Met knop 2 kunnen onderdelen genest worden in sub samenstellingen of als losse delen worden weergegeven.

 Afbeelding 6

Met knop 3 kunnen gelijke losse delen gegroepeerd worden weergeven.

Naast de bestandsnamen is een kleurbalk weergegeven. Een klik op deze balk laat een kleurenspectrum verschijnen in de 3D view. Met de pijlpunten links ervan is het mogelijk om alleen de onderdelen die in dit geval zwaarder zijn dan 250 gr rood te laten kleuren. 

Naast het gewicht van dit voorbeeld zijn er nog veel meer mogelijkheden om waarden te analyseren. Klik op de pijl naar rechts (zie afbeelding 7) waarna een menu in beeld komt en kies voor More…

Onder More… is ook de optie te vinden voor analyse van de SW-Rebuild Tijden zoals getoond in afbeelding 8.

  
 Afbeelding 7   Afbeelding 8


Time AssemblyXpert

 

Afbeelding 9

Met AssemblyXpert kan een rapportje worden gegenereerd over de samenstelling die open staat. Deze tool is ook te vinden op het Evaluate tabblad


Na een klik op het pictogram verschijnt het venster van afbeelding 10.

  

Afbeelding 10: AssemblyXpert rapport

In dit rapport is onder andere te zien dat in dit voorbeeld 66 bestanden nog niet in de laatste versie van SolidWorks opgeslagen zijn waarbij SolidWorks dan ook meteen de gevolgen voor de performance meld.

Analyseren van een Part

Het zou zo kunnen zijn dat er met de eerder beschreven Assembly Visualtization parts naar boven zijn gekomen die een hoge rebuildtijd hebben. In deze paragraaf worden enkele tools beschreven waarmee de betreffende parts nader kunnen worden geanalyseerd.

In het begin van dit artikel beschreef ik de conversie van bestanden naar de huidige versie van SolidWorks, kijk dit altijd na als er twijfel is of dat wel goed gebeurd is. Er zijn mij situaties bekend waarbij de rebuildtijd van oude parts met 80% werd ingekort simpel en alleen door het opnieuw op te slaan.

Statistics

 

Afbeelding 11

 Om een part te “verbeteren” is het vooral interessant om te weten wat de invloeden van de verschillende features zijn. Met de Statistics tool die te vinden is op het Evaluate tabblad (afbeelding 11) kan dit op eenvoudige wijze worden uitgevoerd.  Na een klik op statistics verschijnt het Feature Statistics venster in beeld (afbeelding 12). In dit venster kan er per feature worden bekeken hoe die zich verhoudt tot de andere features van een part. Voor de beeldvorming, met LPattern1 is een gatenpatroon van 2500 gaten in een plaat gemaakt, waarmee je dus ook meteen ziet dat dit patroon verhoudingsgewijs veel rebuildtijd genereerd.

 

Afbeelding 12: Feature Statistics

Check Entity

    Met de Check (Entity) tool die te vinden is op het Evaluate tabblad is het mogelijk om de geometrie van een part te onderzoeken (afbeelding 13)

  Afbeelding 14: Check Entity

 Na een klik verschijnt het venster van afbeelding 14 waarin enkele keuzes te maken zijn over wat er gecontroleerd moet worden. Hier nog niet zichtbaar, maar bij het aanklikken van Short Edge(s) verschijnt de optie om een lengte op te geven. Na een klik op Check verschijnt er onderin een lijstje met knelpunten, in dit geval is het model foutloos. Geometry Analysis

Als laatste een geometrie analyse, ook deze tool is te vinden op het Evaluate tabblad (afbeelding 15). Deze tool is bedoeld om foutjes op te sporen die bij gebruik van de SolidWorks modellen in andere toepassingen als Computer-Aided Machining (CAM) problemen kunnen veroorzaken.

 

Afbeelding 15: Geometry Analysis 

Na een klik verschijnt van afbeelding 16 waarin de analyseparameters ingesteld kunnen worden.

   
 Afbeelding 16: Geometry Analysis uitvoeren   Na een druk op Calculate volgt er een rapportje (afbeelding 17) met de geconstateerde knelpunten. 

 

Voor zover enkele analyse tools waarmee Solidworks Parts en Samenstellingen nader geanalyseerd kunnen worden.Bij vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem gerust contact met mij op.

Jasper Brandwagt