Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Resultaat klanttevredenheidsonderzoek AKOS

Als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid voert AKOS periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek uit juni geëvalueerd. Opvallend deze keer was een aanzienlijke stijging van het aantal respondenten naar 50%. Qua percentage en aantal respondenten zijn deze aantallen nog niet eerder op dit niveau geweest en ten opzichte van landelijk gemiddelde cijfers zelfs op een erg hoog niveau.

Evaluatie
Het is positief om te zien dat de algemene tevredenheid erg stabiel is in de afgelopen twee jaar. Sinds 2015 begeeft dit zich tussen de 7,7 en 7,9, een flinke stijging t.o.v. de jaren daarvoor. We zijn hiermee nog niet volledig tevreden gezien onze doelstelling van minimaal een 8,0. Aansluitend bij een van onze kernwaarden ‘ontwikkelingsgericht’ blijven we ons richten op deze doelstelling: het kan altijd beter.

We zijn wel gepast trots dat we het niveau van de afgelopen jaren kunnen handhaven met de aanzienlijke stijging in het responsepercentage en de forse toename in klanten het afgelopen jaar. Ruim 20% van de respondenten is werkzaam bij een opdrachtgever die een relatie van minder dan één jaar heeft met AKOS. We vertrouwen erop dat we cijfers om kunnen zetten naar onze organisatiedoelstellingen omdat we wel een logisch en significant verschil zien in waardering van klanten die al jarenlang zakendoen met AKOS versus kortstondige relaties. Aangezien ons beleid is gericht op duurzame en langdurige samenwerking zullen we kwalitatief verder ontwikkelen met deze deze jonge relaties.

Ook nu weer beschouwen veel klanten AKOS als een inhoudelijk, flexibele en transparante partner en adviseur met een brede en complementaire dienstverlening die zelf veel kennis in huis heeft maar ook een groot en gespecialiseerd netwerk. En ook ditmaal herkennen we weer duidelijk onze visie, missie en kernwaarden in de reactie van onze klanten.

Het beschikbare aanbod blijft in deze tijden van hoogconjunctuur een van onze belangrijkste uitdagingen waarin grote investeringen zijn en worden gedaan. Dit heeft gevolgen voor het beschikbare aanbod en de doorlooptijd daarvan. Uit dit onderzoek blijkt dat onze klanten doorgaans zeer tevreden zijn over de ingezette technische en commerciële medewerkers en de oplevering van producten vanuit onze kantoororganisatie.

Het overgrote deel van onze klanten beoordeelde ons prijsniveau als marktconform.

Conclusie

De sterke groei die AKOS doormaakt heeft vooralsnog geen negatieve gevolgen voor de kwaliteit. Wel ligt er de uitdaging om het niveau verder te laten stijgen. Op serviceniveau worden er momenteel nadrukkelijke stappen gezet om dit op een nog hoger niveau te krijgen. We bedanken onze klanten hartelijk voor de medewerking en waardevolle informatie die ons helpt om AKOS verder te ontwikkelen. Tot slot willen we al onze medewerkers bedanken die hebben bijgedragen aan de mooie resultaat.
Publicatiedatum: 7 augustus 2017
Neem contact op
Wouter van ReeDirecteur