Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Klanttevredenheidsonderzoek AKOS scoort een 7,9!

Als onderdeel van haar kwaliteitsbeleid voert AKOS periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit. In onze beleidsdoelstellingen streven we een 8 na als gemiddelde score bij de algemene klanttevredenheid. In februari heeft er opnieuw een KTO plaats gevonden waarvan inmiddels de score bekend is: een 7,9 (op een schaal van 4-9).

Het aantal deelnemende respondenten dat het onderzoek heeft ingevuld is met ca. 40% toegenomen ten opzichte van het laatste onderzoek. De grafiek hieronder toont aan dat de klanttevredenheid over een langere periode stabiel is en dicht tegen het niveau aanzit dat wij als organisatie nastreven.Evaluatie
Het meest opvallende in positieve zin is de feedback van onze klanten waarin we duidelijk onze visie, missie en kernwaarden herkennen. Terugkerende opmerking in de laatste klanttevredenheidsonderzoeken betreft het niveau van onze medewerkers dat als één van onze sterkste punten wordt beschouwd. Met name uit de projecten die wij vanuit onze kantoororganisatie uitvoeren (engineering, FEM- en CFD-analyses) komt herhaaldelijk naar voren dat de kwaliteit van het geleverde werk op een hoog niveau is.Daarnaast beschouwen veel klanten AKOS als een inhoudelijk, flexibele en transparante partner en adviseur met een brede en complementaire dienstverlening die zelf veel kennis in huis heeft maar ook een groot en gespecialiseerd netwerk.

Vanzelfsprekend zijn er ook punten van kritiek naar voren gekomen. In deze periode van hoogconjunctuur neemt de krapte op de arbeidsmarkt verder toe waardoor er structureel meer vraag dan aanbod is. Dit heeft gevolgen voor de snelheid waarmee vragen kunnen worden ingevuld. We hebben inmiddels geïnvesteerd in uitbreiding van onze organisatie aan de kant van de werving, arbeidsmarktcommunicatie en recruitmentmarketing. Hiermee verwachten we ons aanbod binnen deze schaarse doelgroep te vergroten. De overige punten van kritiek zijn van incidentele aard en niet terug te voeren naar een algemene trend. Deze punten worden klant specifiek aangepakt.

Ruim 85% van onze klanten beoordeelde ons prijsniveau als marktconform.

Conclusie
Deze uitslag is een bevestiging van de mooie ontwikkeling die AKOS de laatste jaren heeft doorgemaakt. We bedanken onze klanten hartelijk voor de medewerking en waardevolle informatie die ons helpt om AKOS verder te ontwikkelen. Tot slot willen we al onze medewerkers bedanken die hebben bijgedragen aan de mooie resultaat!

Publicatiedatum: 12 april 2017