Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Klanttevredenheid AKOS december 2014

In het kader van ons kwaliteitsysteem voert AKOS twee keer per jaar een on-line klanttevredenheidsonderzoek uit. Zo deden wij dat ook weer in december 2014. Ondanks de wellicht wat ongelukkige timing in deze drukke periode, hadden we toch een repons van 44%. Dat is hoog voor dit soort onderzoeken.

In onze doelstellingen is het streefgetal voor de algemene tevredenheid een score van 8. We komen inmiddels aardig in de richting! Hieronder leest u het verslag.

Algemene tevredenheid

De score stijgt gestaag. Waar we begin 2012 een 6.2 haalden, bereikten we nu een 7,5! Ook het aantal ‘zeer tevreden’ klanten was deze keer hoog: 24%. Slechts één klant was ontevreden, over een administratieve kwestie. Inmiddels zijn daar ook al gesprekken over gevoerd en is men tot een goede oplossing gekomen. 

Sterkte / zwakte

Aan onze klanten is gevraagd wat zij sterk en zwak aan AKOS vinden. Hierbij krijgt ons personeel een groot compliment! Verder is het positief om te zien dat er veel meer positieve opmerkingen zijn gemaakt dan negatieve.

De belangrijkste zwakte die genoemd werd is het gevolg van de marktsituatie die zich al jaren voordoet: de schaarste in technisch personeel, waar onze Recruitment service dagelijks mee te maken heeft. Dit betekent dat AKOS Recruitment nog meer aandacht zal gaan besteden aan het slim werven van goede kandidaten. Daarnaast zal AKOS Recruitment zich meer richten op het verwerven van exclusiviteits opdrachten, waarbij de succeskans en de klanttevredenheid veel groter zijn.

Verder gaf 70% aan de prijsstelling van AKOS marktconform te vinden. Wij concluderen hieruit (en uit informatie uit de markt) dat onze prijsstelling geen aanpassing behoeft.

5 klanten hadden een klacht. Gelukkig waren 3 daarvan reeds voor de afname van het onderzoek al opgelost. De klachten hadden allemaal een heel verschillende aard: prijs, afhandeling, planning en communicatie. Daarbij valt op dat communicatie juist bij veel andere klanten als een sterk punt wordt gezien.

We weten in ieder geval weer waar we aan kunnen werken en dat gaan we ook zeker doen!

Lange enquete

Klanten konden kiezen uit een korte en een langere enquete. 26% van de klanten heeft de lange enquete ingevuld. Wat daarbij opviel was dat

  • 100% van de klanten vindt dat AKOS een professionele uitstraling heeft.
  • 100% van de klanten de kwaliteit van onze service goed vindt.
  • 95% van de klanten onze medewerkers deskundig vindt.
  • 95% van de klanten vindt dat onze medewerkers goed meedenken.
  • bij 95% van de klanten AKOS een positief imago heeft.

Conclusie

Resumerend kunnen we stellen dat we een beoordeling van onze klanten hebben gehad waar we best wel trots op zijn. Trots, omdat het in ieder geval weer beter is dan de vorige keer. Dat betekent dat we op de goede weg zijn. Onze sterke punten zijn duidelijk en onderscheidend. Onze ontwikkelpunten zijn concreet en oplosbaar.

We willen dan ook al onze medewerkers bedanken die ieder op een eigen eigen manier hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat en we bedanken onze klanten voor de medewerking aan het onderzoek! 

MT AKOS

Publicatiedatum: 11 februari 2015