Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

AKOS verlengt levensduur assen VMI machines

AKOS heeft voor VMI controle berekeningen gemaakt voor de assen in hun banden productie machines, waarmee de levensduur van de assen sterk is verlengd. Weer een mooi voorbeeld van de rekenkracht van AKOS Analyses & Simulations!

VMI is gespecialiseerd in het produceren van machines ten behoeve van de rubber industrie, in het bijzonder machines voor het produceren van autobanden. VMI is hierin wereldmarktleider.

De VMI passenger tire building machines produceren met grote precisie meer dan 1.000 banden per dag. De machines bevatten complexe snel ronddraaiende assen die de drums ondersteunen waarop de banden worden geproduceerd. Door de relatief hoge belastingen en het hoge toerental is dit een standaard voorbeeld van een verhoogde kans op vermoeiingsschade.

Aan AKOS is gevraagd de levensduur van deze assen te bepalen. Met behulp van ANSYS zijn er eindige elementen berekeningen gemaakt van de assen. Het belastingspectrum tijdens de productie van een autoband was het uitgangspunt voor de analyses. De vermoeiingsschade is m.b.v. meerdere normen getoetst, waarbij gecorrigeerd is voor effecten als o.a. oppervlakte ruwheid, as dikte, kwaliteit en warmte beïnvloeding van lassen etc..

Aan de hand van de resultaten in ANSYS waren er locaties op de as aan te wijzen waar potentieel vermoeiingsschade zou kunnen optreden. Materiaal onderzoek aan assen, welke enige jaren in bedrijf waren geweest, wees uit dat deze locaties met beginnende vermoeiingsschade in de praktijk redelijk overeenkomen met de resultaten van de analyses in de theorie.

Verbeteringsvoorstellen zijn gedaan om lokale piek spanningen, welke vermoeiingsschade initiëren, in de as te reduceren. Dit heeft geleid tot een sterke verlenging van de levensduur van de assen.

Wilt u ook uw (machine) onderdelen laten controleren? Kijk dan eens hier of neem contact op met onze lead engineer, Warner Schultink: 055 5 412 412 / wschultink@akos.nl

Voor meer informatie over VMI zie: http://www.vmi-group.com/

As_VMI1.jpgMachine_VMI.jpg
Publicatiedatum: 4 december 2014